Články

Defaultní nastavení nástrojů v Inkscape 1.1

Datum vydání: 13. 1. 2022

Občas se nám může stát, že si totálně rozhodíme nastavení nástrojů v grafickém vektorovém editoru Inkscape. Obvzláště pro začátečníky pak může přijít vhod volba, která nám obnoví standardní nastavení jednotlivých nástrojů.

V Inkscape 1.1 je obnovení původního nastavení možné přes menu: Edit → Preferences → System → System info → User preferences: Reset Preferences. Následně je třeba Inkscape zavřít a spustit. Nástroje by měly mít své původní originální nastavení.

Stabilní šířka štětce v Inkscape

Aktualizováno: 4. 12. 2022, datum vydání: 31. 12. 2021

V Inkscape 0.92 se standardně mění šířka štětce (nástroje Draw calligraphic or brush strokes) v závislosti na zoomu aktuálního okna. V nastavení šířka štětce (width) sice zůstává stejná (např. 10 px), ale pokud odzoomujeme či přizoomujeme obrázek a se stejným štětcem nakreslíme čáru, tak ve výsledku šířka čáry vůči celému dokumentu se změní. Šířka jako taková zůstává totiž stejná pouze vůči aktuální viditelné obrazovce (monitoru), nikoli již vůči dokumentu jako takovému.

Abychom zabránili tomuto chování a mohli kreslit stejným štětcem o stejné šířce stejnou čáru nehledě na aktuální zoom okna, tak je třeba změnit nastavení v Inkscape.

Konkrétně jde o volbu v menu: Edit → Preferences… → Calligraphy → zakrtneme volbu Width is in absolute units. Toto nastavení také najdeme po výběru nástroje štětce v pravém horním rohu poblíž voleb Fill a Stroke.

Inkscape – Width is in absolute units
Inkscape – Width is in absolute units

Ikonka domů (home icon)

Aktualizováno: 21. 9. 2020, datum vydání: 6. 8. 2014

V programu Inkscape jsem vytvořila ikonku domečku (domů). Zde je její zvětšená varianta.

domeček (ikonka domů)

Další ikonky

Plus a mínus v Inkscape

Aktualizováno: 7. 6. 2020, datum vydání: 5. 1. 2014

Jak napsat plus či mínus (resp. pomlčku)?

Standardní plus + a mínus − na numerické klávesnici ve vektorovém editoru Inkscape funguje jako lupa. Plus zvětšuje zobrazovanou plochu a mínus zmenšuje zobrazovanou plochu. Když píšeme text, tak se také tyto znaky chovají jako lupa, což není vždy žádoucí.

Změna šířky okraje objektu v Inkscape

Aktualizováno: 7. 6. 2020, datum vydání: 31. 12. 2013

Vektorový editor Inkscape se změnou velikosti objektu mění i velikost šířky okraje. Toto chování lze změnit pomocí volby Soubor » Nastavení Inkscape… » Transformace » Měnit šířku okraje při změně měřítka.

Nastavení Inkscape

Maska objektu v Inkscape (masking)

Aktualizováno: 7. 6. 2020, datum vydání: 30. 12. 2013

Vektorový editor Inkscape, který je zdarma, umí maskování objektů. Maska má vliv na průhlednost maskovaného objektu. Můžeme si představit, že se na objekt díváme skrz masku. Tam, kde je maska černá, nebude nic vidět. Tam, kde je bílá bude vidět všechno. Abychom si toto pravidlo zapamatovali, můžeme si představit černou barvu jako tmu, takže objekt ve tmě není vidět a bude průhledný. Bílá by nám mohla symbolizovat světlo, tedy objekt bude v těchto místech viditelný. Odstín šedi bude šero, budeme vidět objekt částečně.

Ořez objektu v Inkscape (clipping)

Aktualizováno: 7. 6. 2020, datum vydání: 29. 12. 2013

Vektorový editor Inkscape, který je zdarma, umí oříznout jeden objekt podle tvaru jiného objektu. Ořez není trvalý, lze následně zrušit.

Vybereme objekty

Vybereme objekty. Na pořadí vybraných objektů nezáleží – je jedno, který vybereme jako první, a který jako druhý. Záleží však na tom, který objekt je nahoře, a který je dole. Ořez aplikujeme volbou Objekt » Ořez » Nastavit.

Výběr objektů
Výběr objektů

Inkscape – klávesové zkratky – křivky

Aktualizováno: 21. 5. 2020, datum vydání: 13. 11. 2013

Uzly (node tool)

Změna úseku cesty (segmentu)

Shift + L vytvoří linku mezi vybranými uzly (line)
Shift + U vytvoří křivku mezi vybranými uzly (curve)

Změna typu uzlu

Shift + C vytvoří rohový uzel z vybraného uzlu (cusp)
Shift + S vytvoří hladký uzel z vybraného uzlu (smooth)
Shift + Y vytvoří symetrický uzel z vybraného uzlu (symmetric)
Ctrl + klik

po kliknutí do uzlu se mění typ uzlu na hladký/rohový/symetrický uzel

(typ uzlu se mění cyklicky na kolečko, čtverec či otočený čtverec)

Inkscape – výplň objektu vzorkem

Aktualizováno: 21. 5. 2020, datum vydání: 1. 9. 2013

Vytvoření vzorku (pattern)

Pokud chceme vyplnit nějaký objekt v Inkscape vlastním vzorkem, tak si vzorek nejprve musíme zvlášť vytvořit. Doporučuji vytvoření v samostatné vrstvě. Uděláme si tam třeba mřížku. Pokud chceme zachovat původní zdrojový obrázek mřížky, tak je následně vhodné ještě udělat duplikaci vrstvy, ve které máme umístěn vzorek.

V duplikované vrstvě vybereme celý vzorek a zvolíme volbu Objekt » Vzorek » Objekty na vzorek. Inkscape se vzorkem pracuje samostatně a udělá si z něj “speciální objekt”, který lze dále různě ještě deformovat a nastavovat nástrojem Node Tool. (Pozn.: Vzorek lze přeměnit zpět na objekty pomocí volby Objekt » Vzorek » Vzorek na objekty.)

Ikonka pro poslech (listen icon)

Aktualizováno: 19. 5. 2020, datum vydání: 23. 8. 2013

Vytvořila jsem si ikonku pro poslech v programu Inkscape. Zde je její zvětšená varianta.

Listen icon (ikonka poslechu)

Další ikonky můžeme najít např. na Googlu.

Inkscape – zkosené logo z Bezierových křivek II.

Aktualizováno: 23. 11. 2019, datum vydání: 16. 8. 2012

Zkosený text NOV předchozím článku jsem ukázala, jak jednoduše můžete vytvořit vlastní text formou Bezierových křivek a zkosit si ho.

Bohužel tento postup nefunguje, tak jak člověk očekává, například u textu, u kterého chcete mít hranaté rohy a okraje. Inkscape křivku bez problémů zkosí, ale okraj Bezierovy křivky je veden kolmo ke směrnici křivky, takže se otočí spolu s textem. Navíc v některých případech vznikají nežádoucí efekty, kdy písmo vlivem zalomení nekončí tak, jak byste potřebovali – na účaří.

Inkscape – zkosené logo z Bezierových křivek I.

Aktualizováno: 23. 11. 2019, datum vydání: 14. 8. 2012

SVG logoVlastní logo si můžete vytvořit například úpravou textu napsaného nějakým fontem. Obrys písma si následně upravíte dle libovůle tím, že text necháte převést na křivku a dále pracujete s touto křivkou.

Pokud se Vám však žádný font nelíbí, můžete si logo udělat zcela po svém například rovnou formou Bezierových křivek. Tuto možnost zde v rychlosti popíši. Tvorba loga proběhla ve vektorovém programu Inkscape, který je zdarma.

Inkscape – vektorový grafický editor

Aktualizováno: 13. 12. 2021, datum vydání: 28. 2. 2011

TužkaInkscape je open source vektorový grafický editor. Je tudíž zcela zdarma. Lze ho nainstalovat jak do Windows, tak na Linux a MacOS. Já zatím používám jeho osvědčenou verzi 0.92.

Výsledné soubory ukládá do formátu SVG. SVG formát zvládá i animace a nechá se zobrazit na webu. Podpora SVG v prohlížečích roste. Výslednou grafiku můžete samozřejmě vyexportovat do bitmapového obrázku PNG.

Další články