Články

FileMaker 14 Server

Datum vydání: 14. 12. 2015

Společnost FileMaker, Inc. je dceřinou společností plně ve vlastnictví společnosti Apple Inc. Prodává a vyvíjí databázový nástroj FileMaker. U nás není příliš rozšířen a je k němu velice málo informací dostupných v českém jazyce.

FileMaker 14 - FileMaker Pro error codes

Datum vydání: 30. 10. 2015

Pokud ve FileMakeru při spuštění skriptu dojde k nějaké chybě, lze zjistit chybu pomocí funkce Get(LastError). Při vlastním ošetření chyb ale bohužel nemůžeme jednoduše vypsat textový popis chyby. FileMaker vrací číselné kódy FileMaker Pro error codes.

Lze však napsat vlastní funkci nazvanou např. getErrorDescription(errorNumber), která vrátí textový popis chyby. Pokud by kód nebyl nalezen, tak vracím číslo chyby.

FileMaker 14 - Get (LastError)

Datum vydání: 30. 10. 2015

Pokud ve FileMakeru při spuštění skriptu dojde k nějaké chybě, lze zjistit chybu pomocí funkce Get(LastError).

Bohužel, když se opětovně zavolá tato funkce, tak již chybový kód neobsahuje. Pokud tedy s chybou chceme dál pracovat, tak je třeba počítat s tím, že funkci Get(LastError) mohu zavolat pouze jedenkrát, že po zavolání funkce se automaticky vyprázdní chybový kód. Na toto chování naraží např. kód uvedený na stránce If with get (last error) not working.

FileMaker 14 - komentáře kódu

Datum vydání: 28. 10. 2015

Jednořádkový komentář

Zakomentování jednoho řádku kódu skriptu v databázovém nástroji FileMaker není problém. Lze ho dosáhnout jednoduše přidáním znaku # před kód (viz Comment). Musíme před tím ale udělat dvojklik na daném řádku ve ScriptWorkspace editoru, abychom se dostali do editace daného řádku.

Komentář lze zadat také pomocí volby: Steps / Miscellaneous / # (comment) ve ScriptWorkspace editoru.

FileMaker pro rychlou tvorbu databázových aplikací

Aktualizováno: 22. 10. 2015, datum vydání: 23. 7. 2015

FileMaker je software, ve kterém lze rychle vytvořit databázovou aplikaci. Logikou a způsobem práce trochu připomíná Microsoft Access, nicméně je lepší, viz porovnání možností FileMaker Pro vs Microsoft Access. Umí automaticky připravit výstupy ve formě webových stránek, dále na iPad i iPhone. Provoz systému však něco stojí, k dispozici je 30-ti denní verze zdarma.

Dokumentace a help

Další články

Vyhledávání

Další články