Články

Claris FileMaker 14 – FileMaker Pro error codes

Aktualizováno: 1. 10. 2020, datum vydání: 30. 10. 2015

Pokud ve Claris FileMakeru při spuštění skriptu dojde k nějaké chybě, lze zjistit chybu pomocí funkce Get(LastError). Při vlastním ošetření chyb ale bohužel nemůžeme jednoduše vypsat textový popis chyby. FileMaker vrací číselné kódy FileMaker Pro error codes.

Lze však napsat vlastní funkci nazvanou např. getErrorDescription(errorNumber), která vrátí textový popis chyby. Pokud by kód nebyl nalezen, tak vracím číslo chyby.

Claris FileMaker 14 – Get (LastError)

Aktualizováno: 28. 9. 2020, datum vydání: 30. 10. 2015

Pokud ve Claris FileMakeru při spuštění skriptu dojde k nějaké chybě, lze zjistit chybu pomocí funkce Get(LastError).

Bohužel, když se opětovně zavolá tato funkce, tak již chybový kód neobsahuje. Pokud tedy s chybou chceme dál pracovat, tak je třeba počítat s tím, že funkci Get(LastError) mohu zavolat pouze jedenkrát, že po zavolání funkce se automaticky vyprázdní chybový kód.

Claris FileMaker 14 – komentáře kódu

Aktualizováno: 28. 9. 2020, datum vydání: 28. 10. 2015

Jednořádkový komentář

Zakomentování jednoho řádku kódu skriptu v databázovém nástroji Claris FileMaker není problém. Lze ho dosáhnout jednoduše přidáním znaku # před kód (viz Comment). Musíme před tím ale udělat dvojklik na daném řádku ve ScriptWorkspace editoru, abychom se dostali do editace daného řádku.

Komentář lze zadat také pomocí volby: Steps / Miscellaneous / # (comment) ve ScriptWorkspace editoru.

Claris FileMaker pro rychlou tvorbu databázových aplikací

Aktualizováno: 28. 9. 2020, datum vydání: 23. 7. 2015

Claris FileMaker je software, ve kterém lze rychle vytvořit databázovou aplikaci. Logikou a způsobem práce trochu připomíná Microsoft Access, nicméně zdá se být lepší, viz porovnání možností FileMaker Pro vs Microsoft Access. Umí automaticky připravit výstupy ve formě webových stránek, dále na iPad i iPhone. Provoz systému však něco stojí, k dispozici je 30-ti denní verze zdarma.

Další články