Články

Git – návrat k předchozí uložené verzi

Aktualizováno: 26. 9. 2020, datum vydání: 10. 7. 2015

Starší uloženou verzi (commitnutou verzi) můžeme získat pomocí příkazu reset:

git reset --hard [commit]

Bohužel po návratu do předchozí verze se nedostaneme kompletně do stadia, v jakém byly soubory v době uložení commit dané verze. V adresářích zůstanou nově upravované a vytvořené soubory jako untracked files. Pro jejich výmaz je nutné extra volat příkaz clean s různými parametry. Stav souborů je vhodné si ověřit pomocí příkazu git status

Příklad

$ git log
commit 1c5138d79c8557d05bbe5081b5f3ed9a7ebf59d8
...
$ git reset --hard 1c5138d79c8557d05bbe5081b5f3ed9a7ebf59d8
$ git status
...
Untracked files:
...
$ git clean -fd
$ git status
...

Chováním a parametry si zde ještě nejsem zcela jistá. Toto je pouze základní návod s odkazy na další informace.

Git – systém na správu verzí

Aktualizováno: 23. 9. 2020, datum vydání: 18. 1. 2015

Framework Ruby on Rails používá systém správy verzí Git. K dispozici je knížka v pdf ProGit od Scotta Chacona přeložená do češtiny. Tu samou knížku najdeme zdarma k dispozici na webu git-scm.com. Můžeme postupovat také podle Git User’s Manualu.

Bitbucket

Jako úložiště projektů používá tutoriál od Michaela Hartla k Ruby on Rails server Bitbucket, který pracuje s Git systémem verzí. Toto úložiště bylo použito hlavně z důvodu, že jde o standardně privátní úložiště, které je zdarma do určitého množství přispěvovatelů. U úložiště GitHub je standardně zdarma pouze veřejné úložiště a soukromé úložiště je zpoplatněno.

Další články