Články

Microsoft Visual Studio 2022

Datum vydání: 5. 8. 2023

Programujte ve vývojovém prostředí zdarma

Microsoft nabízí zdarma tyto vývojářské nástroje: Visual Studio Community, Visual Studio for Mac a Visual Studio Code. Tyto verze jsou zdarma za určitých podmínek.

Visual Studio Community je plně integrované prostředí (IDE), tj. umožňuje vytvářet a zároveň spouštět zdrojový kód. Je sice zdarma, ale člověk nikdy neví, kdy se může Microsoft rozhodnout tento proprietární vývojářský software nabízet za peníze. Na rozdíl od toho, Visual Studio Code je editor kódu, který je také od Microsoftu zdarma, ale jeho zdrojové kódy jsou k dispozici na github.com pod MIT licencí, takže by měl být snad navždy zdarma.

VBA – Excel – převod na litry

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 9. 3. 2012

Převod na litry

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je převést množství tekutiny zadané v ml, l a hl na l.

Naprogramovaná událost na tlačítko využívá funkce Mid() pro separaci množství a jednotek. Dále je zde využita funkce InStr() pro zjištění pozice mezery, jako oddělovače.

Pro rozlišení jednotek je zde použita konstrukce Select Case.

VBA – Excel – počet aut z Prahy

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 7. 3. 2012

Počet aut z Prahy

Jedná se zde o jednoduchou úlohu z programování pro studenty. Úkolem je zjistit počet aut z Prahy podle SPZ z předem zadaného seznamu SPZ.

Naprogramovaná událost na tlačítko projde seznam aut a funkcí Mid() si zjistí druhé písmeno v zadaném textu. Pokud druhé písmeno bude zrovna "A", tak navýší čítač počtu aut.

Funkce Mid() má tři parametry:

  1. předá se jí string,
  2. řekne se jí počáteční pozice „od“,
  3. zadá se jí délka vráceného stringu.

Funkce Mid() Vám vrátí podstring.

Pozor pro programátory jiných jazyků: indexace ve stringu zde začíná jedničkou nikoli nulou, jak je obvykle zvykem.

VBA – Excel – součet buněk

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 2. 3. 2012

Součet buněk

Na uvedeném příkladu si vyzkoušíme různý přístup k obsahu buněk a práci s nimi. V příkladu sečteme konkrétní tři buňky.

Na buňky se můžeme odkazovat pomocí Range či Cells. Pokud by bylo buněk více, je vhodné naprogramovat for cyklus pro jejich průchod. Pro průchod for cyklem je vhodné použít přístup přes Cells.

Další možností zadávání je, že by hodnoty byly zadány v textovém políčku TextBox. Na hodnoty buněk se dostaneme nejsnáze přes vlastnost Value, která je typu Variant. Vlastnost Value lze v kódu vynechat, i tak nám příklad bude fungovat.

Pro jednoduchost a školní potřeby nejsou vstupní hodnoty nijak ošetřeny a kontrolovány.

 

VBA – Excel – součet vybrané oblasti buněk

Aktualizováno: 20. 11. 2019, datum vydání: 27. 2. 2012

Součet na tlačítko

Součet na tlačítko

Makro dělá to, co dělá standardně funkce SUMA(). Do buňky C11 umístí vzoreček se sumou na právě vybranou oblast buněk.

Protože po kliknutí na tlačítko vybraná oblast zmizí, tak pokud chceme, aby byla vybraná oblast buněk vidět i po stisktnutí tlačítka je nutné si vybranou oblast uložit a následně ji opětovně vybrat.

VBA – Excel – operace s dvěma čísly

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 6. 2. 2012

Excel 2010

Excel 2010 - operace s dvěma čísly

Úkolem je naprogramovat makro ve Visual Basic, které po stisknutí daného tlačítka vykoná operaci součet, rozdíl, násobení a dělení nad dvěma čísly, které usou zadány v textboxu a výsledek vypsat do buňky v Excelu.

Při umísťování ovládacích prvků TextBox a tlačítek jsem volila ovládací prvky ActiveX, a to jak pro prvky TextBox (textové pole), tak CommandButton (příkazové tlačítko).

Součástí programu je ošetření uživatelského vstupu pomocí funkce. Funkce zároveň převede hodnoty na číslo a předá je zpět formou reference. Ošetření vstupních hodnot by šlo udělat i jiným způsobem.

 

Visual Basic – pryč s koncem řádku v preformátovaném textu

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 13. 11. 2011

Používám redakční systém Joomla a implementovala jsem si do něj SyntaxHighlighter pro zdůraznění syntaxe programátorského kódu.

Bohužel editor v Joomle nedokáže uchovat správné formátování tagu pro preformátovaný text <pre> v původní podobě a občas tam naseká místo klasického odřádkování tagy konce řádku <br />. Ty jsou pak samozřejmě při výpisu přes SyntaxHighlighter v HTML vidět. Když není použit SyntaxHighlighter, tak se text zobrazuje správně, i když tam jsou tagy <br />.

Visual Basic – text s pomlčkami vhodný do URL

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 1. 5. 2011

URL text

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky převede diakritiku na text bez diakritiky. Mezery nahradí pomlčkami a zruší základní interpunkci. Na závěr velká písmena převede na malá. Makro jsem vytvořila úpravou nahraného makra. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost.

Příklad:

Z textu "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy" udělá "prilis-zlutoucky-kun-upel-dabelske-ody"

Lze též využít nástroje pro webdesignery, které upraví text zadaný do formuláře: "Online slug service generator – SEO-friendly URLs".

Visual Basic – odstranění přebytečných mezer

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 1. 5. 2011

Odstranění přebytečných mezer

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky odstraní vícenásobné mezery v textu. Makro jsem vytvořila úpravou nahraného makra. Aby makro odstraňovalo i více jak dvojnásobné mezery, bylo nutno přidat, kromě obyčejného vyhledání a nahrazení, ještě smyčku While. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost. Toto by šlo řešit i přes regulární výrazy…

Pro obyčejný text lze využít též nástroje pro webdesignery, které přebytečné mezery či bílé znaky odstraní po zadání textu do formuláře. Zde jsou dva nástroje: "Remove Spaces from Text - MiniWebtool" či "Delete All Whitespace Characters".

Visual Basic – odstranění číslic z textu

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 1. 5. 2011

Odstranění číslic 0123456789

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky nahradí číslice v textu prázným řetězcem. Makro jsem vytvořila prostým nahráváním akcí. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost.

Další články