Články

Microsoft Visual Studio 2022

Datum vydání: 5. 8. 2023

Programujte ve vývojovém prostředí zdarma

Microsoft nabízí zdarma tyto vývojářské nástroje: Visual Studio Community, Visual Studio for Mac a Visual Studio Code. Tyto verze jsou zdarma za určitých podmínek.

Visual Studio Community je plně integrované prostředí (IDE), tj. umožňuje vytvářet a zároveň spouštět zdrojový kód. Je sice zdarma, ale člověk nikdy neví, kdy se může Microsoft rozhodnout tento proprietární vývojářský software nabízet za peníze. Na rozdíl od toho, Visual Studio Code je editor kódu, který je také od Microsoftu zdarma, ale jeho zdrojové kódy jsou k dispozici na github.com pod MIT licencí, takže by měl být snad navždy zdarma.

Vývojová prostředí a překladače C/C++

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 26. 11. 2011

Norma ISO C++

Pokud potřebujete dodržovat normu ISO C++, kterou používá např. kniha Programovací jazyk C++ pro zelenáče, doporučuji nainstalovat prostředí Code::Blocks. Používání této normy najdete v různých knížkách a je požadována i na školách ve školních úlohách.

V dnešní době je k dispozici tato normapdf Standard C++ ISO 2010 na stránkách open-std.org.

C# – kvadratická rovnice

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 17. 10. 2011

Jednoduchý příklad pro začátečníky – řešení kvadratické rovnice.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float x1, x2;

      Console.WriteLine("Kvadratická rovnice a * x^2 + b * x + c = 0");
      Console.Write("Zadej a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej b: ");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Zadej c: ");
      float c = float.Parse(Console.ReadLine());

      float d = b * b - 4 * a * c;
      if (d > 0)
      {
        x1 = (-b + (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        x2 = (-b - (float)Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má dvě řešení: x1 = {3} a x2 = {4}", a, b, c, x1, x2);
      }
      else if (d == 0)
      {
        x1 = -b / (2 * a);
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 má jedno řešení: x1 = {3}", a, b, c, x1);
      }
      else // d < 0
      {
        Console.WriteLine("Kvadratická rovnice {0} * x^2 + ({1}) * x + ({2}) = 0 nemá řešení v oboru R", a, b, c);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Příklad spuštění aplikace

Kvadratická rovnice

C# – celočíselné a reálné dělení dvou čísel

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 10. 10. 2011

Výsledkem dělení / dvou celých čísel je celé číslo! Pokud potřebujete něco jiného, je třeba buď dělit reálná čísla (alespoň jedno z nich musí být reálné), nebo si pomůžete přetypováním celého čísla na reálné např. pomocí (float).

Celočíselné dělení

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {     
      Console.Write("Zadejte celé číslo a: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Zadejte celé číslo b: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      int c = a / b; // celočíselné dělení
      Console.WriteLine("Výsledek celočíselného dělení a / b je: " + c);
      
      c = a % b;
      Console.WriteLine("Zbytek po celočíselném dělení a % b je: " + c);
          
      Console.Read();
     
    }
  }
}

Celočíselné dělení

C# – obsah čtverce

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 7. 10. 2011

Jednoduchý program pro začátečníky na výpočet obsahu čtverce. Předpokládáme celočíselný vstup.

Výpočet obsahu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hrana;
      int obsah;
      Console.Write("Zadejte hranu čtverce: ");
      hrana = int.Parse(Console.ReadLine());
      obsah = hrana * hrana;
      Console.WriteLine("Obsah čtverce o hraně {0} je {1}.", hrana, obsah);
      Console.Read();
    }
  }
}

Další články