Články

Licence Javy a její změna

Datum vydání: 20. 11. 2019

Java je programovací jazyk, který je velice rozšířený a je k dispozici jako open source, tedy alespoň některá jeho distribuce. OpenJDK je stále distribuována pod licencí GNU General Public License verze 2 (GPLv2). O vývoj Javy se nyní stará firma Oracle, která ji získala akvizicí firmy Sun. Bohužel firma Oracle zpřísnila podmínky komerčního využití licencí Javy.

Distribuce Javy a změna licenčních podmínek

Oracle nyní vydává Javu pod různými distribucemi a pod různými licencemi. Standardního uživatele či programátora pro PC bude zajímat převážně SE edice či pouze běhové prostředí. Před komerčním využitím dané distribuce si pečlivě přečtěte licenční podmínky! Oracle zásadním způsobem změnil způsob licencování od roku 2019 v souvislosti s vydáním Java SE Development Kit 11.

Práce v editoru Eclipse

Aktualizováno: 30. 11. 2020, datum vydání: 19. 3. 2017

Nejprve je zapotřebí si Eclipse nastavit dle našich potřeb. Následně s ním můžeme pracovat. Eclipse umí pracovat s projekty, formátovat kód atd. Bohužel formátování není zcela dle mých představ, nicméně lze upravit jeho pravidla.

Automatické formátování zdrojového kódu

Zdrojový kód lze automaticky naformátovat volbou: Source / Format (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + F).

Nastavení editoru Eclipse

Aktualizováno: 30. 11. 2020, datum vydání: 19. 3. 2017

Eclipse je zdarma editor kódu pro programátory. Lze v něm vytvářet projekty, podobně jako např. v Netbeans.

Zobrazení vertikální linky po 80 znacích

I v Eclipse lze nastavit vertikální linku, která se zobrazí v editoru kódu a díky níž můžeme si hlídat, aby kód nepřesáhl na šířku 80 znaků. Nastavení je nutné udělat ručně volbou: Window / Preferences / General / Editors / Text Editors / Show print margin: 80.

Java – zrcadlová slova

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Existují slova, která se čtou stejně zleva doprava i zprava doleva (např. radar). Napište program, který bude tato slova generovat z jejich první poloviny zadané z klávesnice. 1

Java – jednoduchá kalkulačka s větvením

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Program Kalkulačka s větvením. Umí sčítat, odečítat, násobit a dělit. Na základě zadaného kódu provede operaci se dvěma čísly zadanými zvenčí.1

Využila jsem jednoduchý příklad z knihy Programování v pascalu od Jany Pšenčíkové. Trochu jsem si ho upravila a naprogramovala v Javě.

Java – suma čísel pomocí do while cyklu

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Program Suma cyklus do while. Sečte celá čísla zadaná zvenčí a zobrazí výsledek. Počet čísel není znám předem, ukončovacím znakem je -999. Řídící podmínka je na konci cyklu.1

Využila jsem jednoduchý příklad z knihy Programování v pascalu od Jany Pšenčíkové. Trochu jsem si ho upravila a naprogramovala v Javě.

Java – suma čísel pomocí while cyklu

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Program Suma cyklus while. Sečte celá čísla zadaná zvenčí a zobrazí výsledek. Počet čísel není znám předem, ukončovacím znakem je -999.1

Využila jsem jednoduchý příklad z knihy Programování v pascalu od Jany Pšenčíkové. Trochu jsem si ho upravila a naprogramovala v Javě.

Java – minimální a maximální hodnota z N zadaných čísel

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Příklad:

Program Maximum a minimum z N. Vyhledá maximum a minimum z N celých čísel zadaných zvenční a zobrazí výsledek.1

Využila jsem jednoduchý příklad z knihy Programování v pascalu od Jany Pšenčíkové. Trochu jsem si ho upravila a naprogramovala v Javě.

Java pro zelenáče

Aktualizováno: 6. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Java pro zelenáče je učebnicí jazyka Java. V dnešní době je již vyprodaná. Pro začátečníky jinak považuji za lepší a vhodnější literaturu knihu od Pavla Herouta: Učebnice jazyka Java. Byla nám pro začátky doporučena učitelem Javy na ČVUT, a byl to opravdu dobrý výběr.

Kniha Java pro zelenáče od pana Miroslava Viriuse (též učitel na ČVUT), mi pro začátečníky připadá těžkopádná a málo srozumitelná. Místo toho, aby Javu ukazoval na úplně jednoduchých příkladech, tak velice rychle zabíhá do příliš velkých složitostí a problémů, které podle mne úplný začátečník nemůže být schopen strávit a Javu asi velice brzo zavrhne, protože se ztratí.

Ke knize jsem přidala dolů pár svých poznámek, které řeší problémy, na které jsem narazila při pročítání knihy. Tyto poznámky se Vám také mohou hodit, pokud budete s Javou začínat. V poznámkách je vysvětleno, jak Javu spustit. Pokud se Vám nepodaří Javu spustit, nemá smysl, abyste pokračovali dále. Programování se naučíte programováním a nikoli pouze čtením knížek…

Učebnice jazyka Java

Aktualizováno: 6. 11. 2019, datum vydání: 1. 3. 2011

Ke knize jsou zdrojové soubory!

Kniha Učebnice jazyka Java nám byla pro začátky doporučena učitelem Javy na ČVUT, a byl to opravdu dobrý výběr. Pavel Herout vysvětluje Javu na jednoduchých příkladech, takže by měla být srozumitelná i opravdovým začátečníkům. Cvičení v knize už tak jednoduchá nejsou :-). Tuto knihu DOPORUČUJI!

Pokud máte problémy a nevíte, jak Javu spustit, tak odpověď byste měli nalézt v mých poznámkách u knihy Java pro zelenáče.

Některé příklady z knihy

Pavel Herout: Učebnice jazyka Java:

Další články