Články

Arial a Times New Roman v Linuxu?

Datum vydání: 12. 12. 2021

Při přechodu z Windows na Linux nám mohou chybět fonty typické pro Windows. Na chybějící fonty můžeme narazit například v LibreOffice (Calc, Writer) či Inkscape a dalších programech. Obvykle je text zobrazen za použití nějakého náhradního fontu (obecného bezpatkového písma sans-serif či patkového písma serif) s upozorněním, že není v nastavení fontů vše v pořádku.

Mezi typické fonty, které používá Microsoft patří font Arial či Calibri (jde o bezpatková písma) a Times New Roman (patkový typ písma). Jejich použití najdeme například v Microsoft Office. Průšvih je, že fonty Arial a Times New Roman jsou komerční fonty a jejich použití podléhá komerčním placeným licencím. Pro jejich použití musíte mít zakoupenu licenci buď samotného fontu nebo font můžete použít v souvislosti se zakoupeným produktem (například Microsoft Office). Proto nejsou tyto fonty automaticky k dispozici například v Linux Mint a jeho předinstalovaných programech.

Fonty Arial a Times New Roman lze však nahradit v Linuxu použitím podobných fontů, které jsou k dispozici pod volnou licencí.

Google a Microsoft – email na vlastní doméně

Datum vydání: 20. 5. 2020

Emailové schránky lze pořád provozovat na určitých serverech zdarma, obzvláště pokud je máte pod doménou daného serveru např. jmeno.prijmeni@gmail.com . Pokud však chcete mít email pod svou vlastní firemní doménou ve tvaru např. jmeno.prijmeni@vasefirma.cz, tak si ho můžete zřídit v rámci svého webhostingu, na kterém může být doména zprovozněna, nebo lze využít i služeb Googlu či Microsoftu a využít tak rozhraní emailů a služeb, které nabízí tyto firmy.

Převod rodného čísla na datum narození

Aktualizováno: 4. 12. 2020, datum vydání: 22. 12. 2017

Vycházím z článku Ověření správnosti rodného čísla od Miroslava Lorence, ve kterém je v souborech ke stažení k dispozici excelovský soubor (verze Excel 2007) s úpravou rodných čísel.

Vzorec v Excelu pro převod rodného čísla

Jen pro rychlost jsem upravila (sloučila) vzorec do jedné buňky. Vzorec pro převod rodného čísla v Excelu by byl např. pro rodné číslo uložené v buňce A2 následující:

=DATUM(KDYŽ(NEBO(DÉLKA(A2)=9;A(DÉLKA(A2)=10;ČÁST(A2;1;2)*1>=54));1900+ČÁST(A2;1;2);2000+ČÁST(A2;1;2));KDYŽ(ČÁST(A2;3;2)*1>12;ČÁST(A2;3;2)-50;ČÁST(A2;3;2)*1);ČÁST(A2;5;2))

Ještě při zápisu samotného rodného čísla v buňce Excelu si musíme dát pozor, aby buňka měla formát „text“. Pokud bychom formátování buňky nezměnili z čísla na text, tak s rodným číslem Excel pracuje jako s číslem a případnou prvotní nulu ignoruje, a pak samozřejmě vzorce nefungují tak, jak mají!

Horní index v Excelu u vlastního formátu buněk

Aktualizováno: 6. 11. 2020, datum vydání: 19. 12. 2013

Textové pole

Horní či dolní index v textovém poli lze napsat Excelu 2010 poměrně snadno. Do políčka napíšeme text a v textu označíte myší oblast, kterou chceme mít horním či dolním indexem. Následně dáme pravé tlačítko myši, vybereme volbu Formát buněk…/Písmo/Horní či dolní index. A je to.

Horní index ve vlastním formátování buněk

Mapa znaků (Character map)

Horší situace nastává, pokud chceme mít vlastní formát buněk. Vlastní formát zvolíme volbou u políčka Pravé tlačítko myši/Formát buněk…/Číslo/Vlastní/ a do políčka Typ: zadáme např. # ##0" ks". Pokud bychom chtěli mít jako jednotku např. metry čtvereční či krychlové, tak lze znak „na druhou“ či „na třetí“ vložit např. přes mapu znaků, kterou najdeme ve Windows 10 v nabídce Start/P/Příslušenství Windows/Mapa znaků (např. u Times New Roman jde o znak pod označením U+00B2 číslice dvě jako horní index a U+00B3 číslice tři jako horní index). V angličtině je mapa znaků pojmenována jako Character map.

Excel – horní/dolní index v legendě grafu

Aktualizováno: 20. 5. 2020, datum vydání: 17. 2. 2013

Horní/dolní index v legendě grafu

Legenda grafu Excel 2010 pracuje bohužel s holým textem. Její obsah se načítá automaticky z volby Oblast grafu → Vybrat data… či Legenda → Vybrat data… Formátování legendy je možné pouze jako celku, nikoli po jednotlivých písmenech. Ačkoli se legenda odkazuje na buňku, která má naformátovaný text s horním či dolním indexem, index nebude naformátován a zobrazí se jako obyčejné písmeno.

Excel – změna výchozího písma

Aktualizováno: 21. 4. 2020, datum vydání: 16. 2. 2013

Excel 2010 standardně používá font Calibri velikosti 11 z font library. Pokud potřebujete trvale psát jiným fontem (např. Times New Roman) a potřebujete jinou standardní (defaultní) velikost písma, lze to nastavit pro všechny nové sešity např. volbou:

Times New Roman

Nastavení lze změnit pomocí volby: Soubor → Možnosti → Obecné → Při vytváření nových sešitů použít písmo:

  • Použít písmo: Times New Roman (výchozí nastavení je Písmo textu),
  • Velikost písma: 12 (výchozí velikost je 11).

Visual Basic – text s pomlčkami vhodný do URL

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 1. 5. 2011

URL text

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky převede diakritiku na text bez diakritiky. Mezery nahradí pomlčkami a zruší základní interpunkci. Na závěr velká písmena převede na malá. Makro jsem vytvořila úpravou nahraného makra. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost.

Příklad:

Z textu "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy" udělá "prilis-zlutoucky-kun-upel-dabelske-ody"

Lze též využít nástroje pro webdesignery, které upraví text zadaný do formuláře: "Online slug service generator – SEO-friendly URLs".

Visual Basic – odstranění přebytečných mezer

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 1. 5. 2011

Odstranění přebytečných mezer

Makro pro Word 2007

Zde je makro pro Word 2007, které automaticky odstraní vícenásobné mezery v textu. Makro jsem vytvořila úpravou nahraného makra. Aby makro odstraňovalo i více jak dvojnásobné mezery, bylo nutno přidat, kromě obyčejného vyhledání a nahrazení, ještě smyčku While. Určitě to není nejúspornější kód, ale jde mi zde zatím pouze o funkčnost. Toto by šlo řešit i přes regulární výrazy…

Pro obyčejný text lze využít též nástroje pro webdesignery, které přebytečné mezery či bílé znaky odstraní po zadání textu do formuláře. Zde jsou dva nástroje: "Remove Spaces from Text - MiniWebtool" či "Delete All Whitespace Characters".

OCR v Microsoft Office 2007

Aktualizováno: 4. 12. 2020, datum vydání: 30. 4. 2011

OCR - rozpoznávání textu

OCR (optical character recognition) je rozpoznávání textu z naskenovaného obrázku.

OCR – rozpoznávání textu

Pokud potřebujete například text v nějakém obrázku převést na editovatelný text, je nutné pro převod do textu použít OCR program. Některé skenery mají OCR v sobě už zabudovány. Můj skener sice OCR v sobě má, ale neumí česky...

Takže jsem hledala vhodný zdarma program. Nakonec jsem zjistila, že Microsoft Office má v sobě OCR zabudované, takže žádná nová instalace nebude potřeba :). Microsoft Office sice není zdarma, ale většina lidí instalaci má.

Další články