Články

Informatika na MFF UK

Datum vydání: 15. 6. 2020

Zde je celkový přehled otevíraných oborů bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021. Studijní plány mohou být vodítkem i pro samostudium, obsahují totiž doporučenou literaturu pro jednotlivé předměty.

Informatiku lze studovat v rámci studijního programu informatika, nebo v oboru učitelství. Veškeré obory jsou nabízeny pouze prezenční formou – alespoň jsem nenašla kombinovanou formu výuky, která byla dříve nabízena u některých oborů. Zde je přehled oborů včetně studijních plánů. Studium je upraveno zákonem o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.).

Pokud by se vás týkalo placení školného, můžete si porovnat jednotlivé školy ve z hlediska výše školného. I státní školy mohou požadovat školné, pokud nesplníte určité podmínky vysokoškolského zákaona.

Google a Microsoft – email na vlastní doméně

Datum vydání: 20. 5. 2020

Emailové schránky lze pořád provozovat na určitých serverech zdarma, obzvláště pokud je máte pod doménou daného serveru např. jmeno.prijmeni@gmail.com . Pokud však chcete mít email pod svou vlastní firemní doménou ve tvaru např. jmeno.prijmeni@vasefirma.cz, tak si ho můžete zřídit v rámci svého webhostingu, na kterém může být doména zprovozněna, nebo lze využít i služeb Googlu či Microsoftu a využít tak rozhraní emailů a služeb, které nabízí tyto firmy.

Klávesnice pro programátory

Datum vydání: 30. 12. 2017

Čeština versus angličtina

Přepínání mezi jazyky zná asi každý, kdo pracuje s PC. Použije se k tomu kombinace kláves: levý ALT + SHIFT. Obzvláště pro programátory je však nutné, aby mohli používat QWERTY klávesnici. Speciálně navržená je česká programátorská klávesnice, která zachovává pozici Y na stejném místě jako klávesnice QWERTY či anglická klávesnice. Bohužel tato klávesnice neobsahuje diakritiku, a tak programátor potřebuje mít zachovánu i českou QWERTY klávesnici. QWERTZ rozložení není pro programování vhodné, protože při změně klávesnice se Vám mění pozice Z a Y. Bohužel mnoho lidí je na QWERTZ zvyklých.

Informatika na VŠFS

Aktualizováno: 11. 11. 2017, datum vydání: 5. 7. 2017

Informatiku lze studovat na soukromé škole Vysoké škole finanční a správní. Školné se pohybuje kolem 50 000 Kč za rok. Obory lze studovat také v angličtině. Tato škola je zaměřena spíše na ekonomiku, ale je zde nabízen i bakalářský obor aplikovaná informatika a magisterský obor aplikovaná informatika. Doktorské studium informatiky není nabízeno.

Studijní plány

Pokud si chceme udělat bližší představu o studiu a jeho rozsahu, lze nahlédnout do studijních plánů pro xlsx bakalářské či xlsx magisterské studium.

Neplaťte zbytečně mnoho za UPC internet

Aktualizováno: 25. 6. 2014, datum vydání: 3. 2. 2014

Situace v dnešní době je taková, že i nejpomalejší pevné domácí připojení, které nabízí většina poskytovatelů internetu, je pro běžného člověka naprosto dostačující. Příkladem může být poskytovatel internetu UPC, kterým se zde budu zabývat. Kromě samotného internetu lze využívat i různých balíčků s TV či telefonem.

Běžným uživatelem zde míním někoho, kdo nestahuje často filmy, kradený software z internetu a nevyužívá cloudové služby (např. Dropbox), kdy máte data umístěná přímo na internetu místo na svém disku. Takový člověk přijde domů z práce, koukne na nějaký ten web, poslechne si nějakou hudbu z Youtube či jiného serveru, podívá se na televizní noviny uložené na internetu a je spokojený. IT maniaci a klasičtí „stahovači“ budou mít na rychlost připojení samozřejmě jiný názor a jiné požadavky.

Reklama Google a reklamy třetích stran

Datum vydání: 23. 1. 2014

Smluvní podmínky Google AdSense

Při provozování reklamy Google AdSense jsou majitelé webu limitováni smlouvními podmínkami společnosti Google. Pár ustanovení ohledně „třetích osob“ je i v těchto smluvních podmínkách.

Implementace reklamy

Smluvní podmínky jsou blíže vysvětleny a přiblíženy např. v zásadách pro implementaci reklamy. Je zde rozebrána i možnost umístění jiné reklamy než jen společnosti Google na webové stránky. Jedná se o odstavec Umísťování reklam Google na stránku s jinými reklamami. Dle tohoto vysvětlení lze bez problémů umístit reklamu třetích stran na stránky spolu s reklamou Google. Je třeba ji však barevně či jinak odlišit, aby nemohlo dojít k záměně s reklamou Google. Na webu lze pak mít různé placené reklamy.

Zákon o regulaci reklamy

Zobrazování reklamy podléhá zákonu č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, .

Anglický apostrof ' na klávesnici

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 31. 12. 2011

Anglický apostrof se nachází na klávesnici se zpětným lomítkem \ (vedle Enteru). Lze ho také napsat pomocí zkratky levý ALT + 39.

Vysvětlení pojmů bit a byte

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 23. 4. 2011

Jaký je rozdíl mezi bitem a bytem, kromě měkkého a tvrdého i? Občas se to plete a přitom na bitech, resp. bytech je založeno skoro vše co se PC týče. Takže si tyto pojmy vysvětlíme.

Základní výroková logika

Aktualizováno: 10. 11. 2019, datum vydání: 23. 4. 2011

Pokud programujete, tak se určitě setkáte s tím, že potřebujete například znegovat podmínku if určitého výrazu. Pro tyto a jiné případy Vám mohou pomoci následující jednoduchá pravidla pravdivostní logiky.

Pravdivostní tabulka

AB!AA and BA or BA xor BA ⇒ BA ⇔ B
1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1

Zřízení elektronického podpisu

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 20. 3. 2011

Krátce zde popíši postup zřízení elektronického (digitálního) podpisu v případně OSVČ přes certifikační autoritu PostSignum. Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis platný 1 rok vás vyjde cca na 400 Kč.

Celkem slušné základní informace najdete také na BusinessInfo.cz: Elektronický podpis a jeho využití.

U nás vydávají elektronický podpis tři certifikační autority:

Digitální podpis dokumentu

Aktualizováno: 7. 11. 2019, datum vydání: 12. 3. 2011

Centrální úložiště certifikátů ve Windows

TužkaAbyste mohli digitálně podepisovat dokumenty, musíte mít již opatřený digitální podpis a ten řádně nainstalovaný do počítače, nebo umístěný v USB tokenu (ten není zadarmo). Pro podepisování dokumentů a pro elektronickou komunikaci s úřady potřebujete tzv. „kvalifikovaný certifikát“ (QCA). Pokud máte certifikát nainstalovaný do PC, tak Váš certifikát by měl být uložený v centrálním úložišti Windows. Do centrálního úložiště se můžete podívat příkazem certmgr.msc zadaným do políčka Start/Zahájit hledání a do pole hledat dáte: certmgr.msc. V centrálním úložišti je Váš certifikát uložen ve složce Osobní/Certifikáty.

Další články