Nette – stránkování s Visual Paginatorem

Aktualizováno: 21. 9. 2020, datum vydání: 22. 8. 2014

Komponenta Visual Paginator

Pro stránkování v projektu postaveném na frameworku Nette lze využít již hotovou komponentu Visual Paginator od Davida Grudla.

Začlenění komponenty

Pro začlenění komponenty lze využít návod pro psaní komponent a příklad Fifteen, ve kterém je komponenta FifteenControl umístěna v adresáři

Fifteen / app / components /

a v příslušném prezenteru je pak metoda na vytvoření komponenty. Po nakopírování Visual Paginatoru do obdobné složky ve verzi Nette 2.2.1 komponenta zprovoznit jde.

Je možné, že v novější verzi Nette k tomuto účelu slouží adresář

vendor / others

Něco málo o použití stránkování lze vyčíst z dokumentace o stránkování a routování, kde je ale doporučen adresář, který již v Nette není. V dokumentaci ke stránkování toho bohužel příliš není. Stránkování si lze vyrobit i ručně bez použití dodatečné komponenty, pouze za použití objektu Nette\Utils\Paginator.

Je třeba si tyto různé návody pročíst a dát si vše nějak dohromady.

Další informace v diskusních fórech

Další články