Informatika na VŠFS

Aktualizováno: 4. 12. 2020, datum vydání: 5. 7. 2017

Informatiku lze studovat na soukromé škole Vysoké škole finanční a správní. Školné se pohybuje kolem 60 000 Kč za rok. Obory lze studovat také v angličtině. Tato škola je zaměřena spíše na ekonomiku, ale je zde nabízen i bakalářský obor aplikovaná informatika a magisterský obor aplikovaná informatika. Doktorské studium informatiky není nabízeno. Pokud si chceme udělat bližší představu o studiu a jeho rozsahu, lze nahlédnout do studijních plánů pro bakalářské či magisterské studium.

Sylaby předmětů

Každý předmět má svůj kód. Konkrétní náplň předmětu lze dohledat v sylabech předmětů. Odkaz na tyto sylaby najdete na stránce o přestupech z jiných škol. VŠFS je ochotna uznávat některé předměty z jiných VŠ či VOŠ. U VOŠ daného zaměření dle mých informací obvykle uzná jeden rok. V sylabech se zadá kód předmětu, a když pak kliknete na vyhledaný kód, tak se rozbalí obsahová náplň předmětu, kdo předmět učí, je uvedena povinná a doporučená literatura a podmínky pro udělení zápočtu či složení zkoušky. V informačním systému by po přihlášení měly být přístupné i materiály pro výuku. Nepřihlášený uživatel se k nim bohužel nedostane. Nicméně konkrétní materiály lze dosti často dohledat podle jména učitele a jeho stránek na webu.

Na VŠFS učí většinou učitelé z MFF UK (matfyzu). Vypadá to, že rozsah i náplň výuky bude o něco zjednodušena oproti MFF UK, ale ne zase o tolik. Určitě VŠFS má, z mého pohledu, praktičtěji zaměřenou výuku, alespoň podle skladby předmětů. Na bakalářském stupni se učí studenti hlavně programovat, na magisterském stupni jsou zařazeny kromě IT i předměty z ekonomiky a řízení. Magisterský stupeň je dle skladby zaměřen na vedení projektů a IT z manažerského pohledu. Lehká kombinace IT a ekonomiky mi připadá praktická a studium se takto trochu odlehčí v náročnosti. MFF UK jde v IT hodně do hloubky – hlavně teoreticky a člověk si mnohdy říká, zda to vůbec použije.

Úmrtnost studentů

Obecně technické obory jsou brány jako těžší oproti humanitně zaměřeným oborům. Toto potvrzuje i článek Nejsme lehká škola, ve kterém rektorka Vysoké školy finanční a správní udává úmrtnost 60 % studentů u oboru aplikované informatiky. Cituji z tohoto článku:

Který z oborů je podle Vás nejnáročnější?

Obor Aplikovaná informatika nedostuduje 60 % studentů, úmrtnost je podobná jako na ČVUT. V průměru nedokončí studia kolem 15 – 18 % studentů, obdobně jako na veřejných vysokých školách.

Ačkoli jde o soukromou školu, nebo spíše právě proto, že se jedná o soukromou školu, kde platíme vysoké školné, tak je třeba si pečlivě rozmyslet nástup na tento obor. Zda na to opravdu mám či nemám a jak moc velkou chuť mám poprat se s obtížnějšími úlohami. A pokud na to mám, tak raději jít na MFF UK či ČVUT, což jsou školy, které pořád mají větší krédo. Co se týká obsahu a skladby předmětů, tak se mi tedy osobně podstatně více zamlouvá VŠFS.

Názor na tuto školu můžete najít např. na serveru vejska.cz. Podle názoru v diskuzi jsou drsné hlavně algoritmy a datové struktury.

Ukázky předmětů a studijních materiálů

Zde vybírám, dle mého názoru, klíčové a náročné předměty prvního ročníku na VŠFS a materiály k výuce:

Rozsah učiva bakalářského celkem výstižně je obsažen v předpokládaných znalostech na magisterské studium.

Bakalářské studium

1. ročník

1. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_1 Anglický jazyk 1
B_EK_1 Ekonomie 1
B_TWS Tvorba webových stránek
B_UPg Úvod do programování
B_PrP Principy počítačů
B_MaA_1 Matematika A 1

2. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_2 Anglický jazyk 2
B_EK_2 Ekonomie 2
B_UNX Úvod do Unixu
B_Prg Programování
B_ADS Algoritmy a datové struktury
B_MaA_2 Matematika A 2

2. ročník

3. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_3 Anglický jazyk 3
B_PrSt Pravděpodobnost a statistika
B_PJC Programování v jazyce C*
B_UDS Úvod do databázových systémů
B_NIS Návrh informačních systémů
B_DMa Diskrétní matematika
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1
B_AS_1 Aplikační software 1

4. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_4 Anglický jazyk 4
B_BSeAI Bakalářský seminář AI
B_OOP Objektově orientované programování
B_RD Relační databáze
B_VIA Vývoj internetových aplikací
B_POS Principy operačních systémů
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2
B_AS_2 Aplikační software 2

3. ročník

5. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_5 Anglický jazyk 5
B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1
B_ES Expertní systémy
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1
B_BI Bezpečnost informací
B_SSM Systémy a systémové myšlení

6. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_6 Anglický jazyk 6
B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2
B_ZZD Získávání znalostí z databází
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2
B_PS Počítačové sítě
B_AUS Administrace UNIXu a sítí

Magisterské studium

1. ročník

1. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_DS Databázové systémy
N_AKD Algoritmy komprese dat
N_TK Technologie kryptoměn
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1
N_AG Automaty a gramatiky
N_StM_1 Statistické metody 1

2. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_OZD Organizace a zpracování dat
N_DSeAI Diplomový seminář AI
N_ISSAP Informační systém SAP
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2
N_BIS Bezpečnost informačních systémů
N_StM_2 Statistické metody 2

2. ročník

3. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_DPAI_1 Diplomový projekt AI 1
N_VSA Výpočetní složitost algoritmů
N_MaL Matematická logika
N_SRIS Strategie a řízení informačních systémů
N_MIS Manažerské informační systémy

4. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2
N_ISD Information Systems Design*
N_MaTR Matematická teorie rozhodování
N_SOS Service Oriented Systems*
N_THM Teorie her pro manažery
N_ZM Znalostní management

Další články