Klávesnice pro programátory

Aktualizováno: 4. 12. 2020, datum vydání: 30. 12. 2017

Čeština versus angličtina

Přepínání mezi jazyky zná asi každý, kdo pracuje s PC. Použije se k tomu kombinace kláves: levý ALT + SHIFT. Obzvláště pro programátory je však nutné, aby mohli používat QWERTY klávesnici. Speciálně navržená je česká programátorská klávesnice, která zachovává pozici Y na stejném místě jako klávesnice QWERTY či anglická klávesnice. Bohužel tato klávesnice neobsahuje diakritiku, a tak programátor potřebuje mít zachovánu i českou QWERTY klávesnici. QWERTZ rozložení není pro programování vhodné, protože při změně klávesnice se Vám mění pozice Z a Y. Bohužel mnoho lidí je na QWERTZ zvyklých.

Panel jazyků - upřesnit nastavení kláves

Čeština versus čeština

Pokud si programátor zachová anglickou klávesnici, tak je nucen přepínat mezi českými klávesnicemi navzájem, pokud jich má více. K tomu poslouží klávesová zkratka CTRL + SHIFT, jak je vidět na obrázku. V klávesnicích je pak docela zmatek a často dochází i k nechtěnému přepnutí, kdy se Vám klávesnice změní pod rukama – alespoň mně se to tedy dosti často stává. Nyní jsem zjistila, že klávesnice je spojena s určitým puštěným programem a její platnost je omezena na daný program. Při překliknutí do jiného programu se klávesnice automaticky nastaví, jak je nastavena v tom aktuálním programu. Proto se uživateli může zdát, že se mu nastavení klávesnice mění přímo pod rukama. Toto chování je vidět při zobrazení panelu jazyků. Navíc občas také člověk může omylem stisknout kombinaci kláves, která způsobí změnu jazyka či rozložení.

Panel jazyků - změnit kombinaci kláves

Fígl s ALTem

Pomocí stisku pravý ALT lze psát znaky z druhé klávesnice aniž bychom ji přímo přepnuli.

Rozložení kláves

Rozložení kláves je vidět také přes volbu Vlastnosti v panelu jazyků.

Panel jazyků

Při bližším prozkoumání klávesnice zjistíme, že anglická klávesnice se od programátorské neliší, jen u programátorské lze pomocí klávesy pravý ALT + stisk potřebné klávesy rychle přepnout na českou klávesnici. Při používání programátorské klávesnice je tedy vhodné anglickou klávesnici zcela odinstalovat, abychom neměli v PC tři klávesnice. Je totiž praktičtější používat programátorskou klávesnici než anglickou klávesnici. Bohužel i po odinstalování anglické klávesnice přepínáme mezi českými klávesnicemi (QWERTY a programátorskou) klávesovou zkratkou CTRL + SHIFT. Ale jde jen o zvyk… Možná je tato klávesová zkratka i šikovnější, protože klávesy jsou těsně u sebe a místo ukazováčku s prsteníčku můžete stisknout jen malíček a prsteníček. Nastavení lze případně změnit (zde preferují CTRL + SHIFT i pro přepínání mezi jazyky).

Klávesnice Spojené státy

Rozložení klávesnice Spojené státy

Česká programátorská klávesnice

Rozložení klávesnice české programátorské

Česká QWERTY klávesnice

Rozložení klávesnice české QWERTY

Resumé pro programátory

Jako ideální volba se mi jeví používání pouze českých klávesnic QWERTY + programátorské. Anglickou klávesnici radím odstranit (je plně nahrazena programátorskou klávesnicí s možností rychlého přepnutí klávesou pravý ALT do české). Přepínání mezi českými klávesnicemi je dobré ponechat v kombinaci kláves CTRL + SHIFT.

Česká QWERTY klávesnice s programátorskou

Panel jazyků

Přepínání klávesnic

Panel jazyků - nastavení klávesové zkratky

Další články