Změna kódování češtiny v Linux Mint

Datum vydání: 10. 1. 2022

Přejdeme-li např. z Windows na Linux, můžeme mít problém se správným kódováním češtiny v textových souborech. Windows často používá kódování WINDOWS-1250 s jehož správným načtením můžeme mít v Linuxu problémy. Standardem v dnešní době je kódování UTF-8, které je dostupné pro Windows, Linux i Mac OS. Kódování UTF-8 bere též HTML jako novodobý standard.

Linux bezproblémů podporuje kódování UTF-8. Textový soubor uložený kódováním WINDOWS-1250 lze jednoduše převést do kódování UTF-8 pomocí textového editoru. Například v Linux Mint je výchozím předinstalovaným editorem editor xed. Editor je v Linux Mint předinstalován a najdeme ho v Accessories → Text Editor mezi nainstalovaným softwarem. Editor je též k dispozici ke stažení na githubu.

Pro převod nejprve spustíme textový editor xed. Následně v tomto editoru otevřeme kýžený soubor přes volbu v menu: File → Open → vybereme soubor txt a dole nastavíme Character Encoding: Central European (WINDOWS-1250). Pokud kódování v xed editoru nevidíme, tak si ho přes volbu Charcter Encoding: Add or Remove… přidáme (najdeme mezi kódováním kódování Central European WINDOWS-1250 a přidáme ho přes volbu Add). Jakmile máme kódování Central European (WINDOWS-1250) pro otevření souboru k dispozici, tak soubor s tímto kódování otevřeme volbou Open.

Následně soubor přeuložíme pod novým kódováním volbou: File → Save As… → změníme kódování dole volbou Character Encoding: Current Locale (UTF-8), Line Ending: Unix/Linux → Save → Replace. Soubor by měl být přeuložen v novém kódování UTF-8 pro Linux.

Další články