Stabilní šířka štětce v Inkscape

Aktualizováno: 4. 12. 2022, datum vydání: 31. 12. 2021

V Inkscape 0.92 se standardně mění šířka štětce (nástroje Draw calligraphic or brush strokes) v závislosti na zoomu aktuálního okna. V nastavení šířka štětce (width) sice zůstává stejná (např. 10 px), ale pokud odzoomujeme či přizoomujeme obrázek a se stejným štětcem nakreslíme čáru, tak ve výsledku šířka čáry vůči celému dokumentu se změní. Šířka jako taková zůstává totiž stejná pouze vůči aktuální viditelné obrazovce (monitoru), nikoli již vůči dokumentu jako takovému.

Abychom zabránili tomuto chování a mohli kreslit stejným štětcem o stejné šířce stejnou čáru nehledě na aktuální zoom okna, tak je třeba změnit nastavení v Inkscape.

Konkrétně jde o volbu v menu: Edit → Preferences… → Calligraphy → zakrtneme volbu Width is in absolute units. Toto nastavení také najdeme po výběru nástroje štětce v pravém horním rohu poblíž voleb Fill a Stroke.

Inkscape – Width is in absolute units
Inkscape – Width is in absolute units

Podobně se nám může stát, že si Inkscape nepamatuje poslední nastavení štětce či pera a stále nastavuje při novém použití šířku 1px. Toto chování lze též přenastavit v Edit → Preferences → Tools → Pen či Edit → Preferences → Tools → Pencil volbou Last used style.

Další články