Arial a Times New Roman v Linuxu?

Datum vydání: 12. 12. 2021

Při přechodu z Windows na Linux nám mohou chybět fonty typické pro Windows. Na chybějící fonty můžeme narazit například v LibreOffice (Calc, Writer) či Inkscape a dalších programech. Obvykle je text zobrazen za použití nějakého náhradního fontu (obecného bezpatkového písma sans-serif či patkového písma serif) s upozorněním, že není v nastavení fontů vše v pořádku.

Mezi typické fonty, které používá Microsoft patří font Arial či Calibri (jde o bezpatková písma) a Times New Roman (patkový typ písma). Jejich použití najdeme například v Microsoft Office. Průšvih je, že fonty Arial a Times New Roman jsou komerční fonty a jejich použití podléhá komerčním placeným licencím. Pro jejich použití musíte mít zakoupenu licenci buď samotného fontu nebo font můžete použít v souvislosti se zakoupeným produktem (například Microsoft Office). Proto nejsou tyto fonty automaticky k dispozici například v Linux Mint a jeho předinstalovaných programech.

Fonty Arial a Times New Roman lze však nahradit v Linuxu použitím podobných fontů, které jsou k dispozici pod volnou licencí.

Liberation Sans a Liberation Serif

Font Arial lze nahradit například svobodnými fonty: Liberation Sans, Nimbus Sans L, FreeSans. Font Liberation Sans je výchozím fontem v programu LibreOffice Calc.

Font Times New Roman lze nahradit například svobodnými fonty: Liberation Serif, Nimbus Roman No9 L, FreeSerif. Font Liberation Serif je výchozím fontem v programu LibreOffice Writer.

Další články