Barevné linky u T-Mobile

Datum vydání: 31. 1. 2021

Základní informaci k barevným linkám najdeme v letáku Českého telekomunikačního úřadu: barevné a tísňové linky. Jedná se o linky se speciálním určením či za speciální ceny, případně je volání na ně zcela zdarma. Označení linek barvami je zcela záležitostí poskytovatelů služeb, oficiálně nikde nejsou barvy v zákonu nadefinovány. Základní informace ohledně telefonních čísel a jejich rozsahů stanovuje vyhláška č. 117/2007 Sb.

Základní rozdělení barevných čísel má T-Mobile na stránce Vyberte si z variant barevných čísel, která je však napsána z pohledu organizace, která by si chtěla takovéto číslo pořídit. Bližší informace najdeme přímo v ceníku tarifů a služeb T-Mobile, kde najdeme např. u tarifu Můj tarif / Můj svobodný tarif na straně 3 informaci malým písmem:

„** Volné jednotky z tarifu se nevztahují na zpoplatněné barevné linky či informační linky. Více informací v sekci Doplňkové služby tohoto Ceníku.“

Ostatní služby máme v ceníku tarifů a služeb T-Mobile na straně 38. Jsou tam uvedeny např. ceny k T-Mobile m-platbě, Premium SMS a audiotextovým službám. Pro více informací T-Mobile odkazuje na web platmobilem.cz. Na tomto webu najdeme též kodexy služeb, což jsou obecná pravidla pro poskytování služeb prostřednictvím audiotexových linek.

112, 150, 155, 158 – když se něco závažného děje…

Volání na čísla 112, 150, 155, 158 je bezplatné:

  • 112 – tísňová linka (jednotné evropské číslo tísňového volání, lze na ni volat i v případě, kdy v telefonu není SIM karta či nemáte kredit),
  • 150 – hasiči,
  • 155 – zdravotní záchranná služba,
  • 158 – policie ČR.

Volání na informační linky 1180, 1181 a 1188

Dále číslem 1 začínají informační linky (např. 1188), které jsou zpoplatněny dle ceníku T-Mobile na straně 39 a 41. POZOR, platíte zde za odchozí hovor, a to i v případě, kdy máte neomezený tarif či nevyčerpané volné minuty. Volání na tato čísla T-Mobile není schopen blokovat.

Zelená linka – 800

Linka je pro zákazníky zdarma. Při volání na čísla začínající 800 zákazník nic neplatí, jedná se o volání na účet volaného.

Modrá linka – 810 až 819; 830 až 839; 843 až 846

Jde o volání se sdílenými náklady. Náklady se dělí mezi volaného a volajícího. POZOR, platíte zde za odchozí hovor, a to i v případě, kdy máte neomezený tarif či nevyčerpané volné minuty. Ceny volání na tyto linky má T-Mobile uvedeny v doplňkových službách v ceníku na straně 41. Volání na tato čísla T-Mobile není schopen blokovat.

Bílá linka – 840 až 842; 847 až 849

Jde o univerzální přístupové číslo. Volání na ně je za jednotnou sazbu po celé ČR. POZOR, platíte zde za odchozí hovor, a to i v případě, kdy máte neomezený tarif či nevyčerpané volné minuty. Ceny volání na tyto linky má T-Mobile uvedeny v doplňkových službách v ceníku na straně 41. Volání na tato čísla T-Mobile není schopen blokovat.

Žluté a duhové linky – 900, 906, 908 a 909

Jde o služby s vyjádřenou cenou přímo v telefonním čísle. Tyto linky jsou nejzákeřnější. Audiotexové (ATX) služby zahrnují volání na čísla s předčíslím 900, 906 a 909, které je zpoplatněno speciální minutovou sazbou. U čísel začínajících 900, 906 a 909 určuje 4. a 5. číslice cenu za minutu volání v Kč včetně DPH. U čísel začínajících 908 jsou účtovány jednorázové ceny za spojení, a to podle 4. a 5. číslice. Mezi čísla ATX patří ještě i číslo 905, kde se cena dokonce násobí 10×, ale tato čísla nejsou technicky podporována všemi operátory a T-Mobil se o tomto číslu v cenících vůbec nezmiňuje.

Volání na čísla ATX služeb je možné na žádost zákazníka zdarma blokovat. Více viz ceník tarifů a služeb T-Mobile na straně 38. a na platbě mobilem – audiotex.

976 – datatarif

Jde o čísla pro přístup k veřejné datové síti a k síti internet. 4. a 5. číslice určuje cenu za minutu volání v Kč včetně DPH.

Další čísla začínající na 9

Za hovory na telefonní čísla začínající 910, 970, 971, 977, 980, 983, 960 až 969, 972 až 974 či 93 nebo 9500 až 9599 a 9890 až 9899 zaplatíte jako za běžný hovor. Tato čísla využívají pro své účely např. ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra nebo České dráhy.

Ceník T-mobile u barevných linek a Premium SMS

Zde je příklad cen u T-mobile při volání na barevné linky, viz dotaz Můžete mi vysvětlit, co je volání na Barevné linky? Zákazník se dále musí dávat pozor na Premium SMS a SMS Platby. Premium SMS a SMS Platby začínají číslicemi 90. Patří mezi ně např. i SMS jízdenky. Dále existují dárcovské SMS (DMS), které začínají číslicí 8. Bližší informace k cenám najdeme v ceníku T-Mobile na straně 38. Prémiové služby, mezi něž patří Platební a Premium SMS, lze blokovat.

Ceny volání na informační linky začínající 1, linky začínající 8 apod. má T-Mobile uvedeny v doplňkových službách v ceníku na straně 41. Služba barevné volání (když byste chtěli provozovat např. svou zelenou, modrou linku) je uvedena v ceníku na straně 15, je tam k tomu i bližší informace, jak se linky chovají.

Dle sdělení T-Mobile, pokud jste v ČR a sami nevlastníte (neprovozujete) barevnou linku, tak byste za příchozí hovory platit nikdy neměli, i kdyby šly tyto hovory na vaše číslo z barevných linek (tj. barevná linka by volala vám). Případné poplatky na barevné linky by se měly týkat pouze odchozích hovorů z vaší strany, tj. pokud vy voláte na barevnou linku (nikoli opačně). Pokud bychom byli v zahraničí, může se stát, že nějaké příchozí hovory již budou zpoplatněny.

Zablokování služby a služba Můj limit

T-Mobile je schopen na požádání zablokovat volání na audiotextové služby (linky začínající 900, 906 a 909) a posílání plateb přes Premium SMS a SMS Platby (viz Blokování prémiových služeb). T-Mobile to má v nastavení Můj tarif ve volbě Blokace Platebních služeb včetně m-platby. Tímto nastavením lze (dle kontextové nápovědy) zablokovat platební služby T-Mobile realizované přes SMS a volání zpoplatněné premiovou cenou (Premium SMS, SMS Platba, Audiotex a DMS) a pro službu Přístupová SMS k vybraným službám včetně m-platby.

Volání na informační linky (linky začínající 1) a linky začínající 8 blokovat nejdou. Jsou to běžná čísla, jenom jsou jiným způsobem zpoplatněna, účtována nebo jsou zdarma.

Zjednodušeně řešeno: na telefonní čísla začínající na 1, 8 a 9 si musíme dát zvláštní pozor. Totéž platí u SMS začínajících na 8 a 9. Dále je vhodné si nastavit službu Můj limit a hlídat si svou útratu přes službu Moje útrata viz ceník tarifů a služeb T-Mobile na straně 39.

Další informace

Další články