Změna operátora je nyní snazší

Datum vydání: 27. 11. 2020

Líbí se vám více mobilní tarify konkurence? Přejděte k jinému operátorovi. Změna operátora včetně přenesení telefonního čísla je nyní otázkou pár dnů a obvykle je zcela zdarma a to i v případě smluv na dobu určitou. Od 1. dubna 2020 se totiž zákonem č. 311/2019 Sb. změnil zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Spotřebitele se týkají hlavně tyto paragrafy: § 2, § 34, § 55 (3), § 63 a § 66. Než se však rozhodnete pro změnu, je vhodné kontaktovat stávajícího operátora, zda by vám nenabídl podobné podmínky, lepší tarif, slevy apod.

Důležité je, že ačkoli může mít spotřebitel uzavřenu smlouvu s operátorem na dobu určitou, i tak v rámci přenosu telefonního čísla může změnit operátora i v průběhu této doby. Přenos telefonního čísla trvá jen pár dní a stačí o ni požádat nového operátora. Přenos čísla a změna operátora by měla být bez jakýchkoli sankcí naprosto bezplatná. Výjimkou může být např. situace, kdy spotřebitel využíval číslo s telefonem, který si zakoupil v rámci tarifu se slevou (dotovaný telefon na rámcovou smlouvu) či by změnil operátora během tří měsíců od uzavření smlouvy. V těchto případech může být požadováno doplacení poskytnuté slevy na telefon či částečná úhrada měsíčních paušálů ve výši 1/20 do zbývající doby trvání smlouvy.

Důležitá je definice, kdo je spotřebitel. Zda tam například spadne i živnostník (fyzická osoba), který má smlouvu s operátorem na IČ. Definici tohoto pojmu najdeme v § 2 písmena d). Spotřebitelem každá fyzická osoba, která využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro účely mimo rámec její podnikatelské činnosti. Z mé zkušenosti se k živnostníkům (podnikající fyzické osobě) operátoři pro tento účel chovají jako ke spotřebiteli – do určité míry jim to nařizuje § 63 odstavec 13. Uživatelem je dle § 2 písmena b) každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Spotřebitel má z hlediska zákona určité výhody.

Je dobré vědět, že smlouvu s operátorem můžete ukončit i před datem trvání smlouvy na dobu určitou též výpovědí, která nesmí překročit 30 dnů. Dále je důležité dle § 63 (10), že pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.

Postup přenosu telefonního čísla by nyní měl být díky novele snazší. Jak přesně postupovat najdeme na stránkách operátorů: Vodafone, T-mobile, O2. Změna operátora či způsob ukončení smlouvy je popsaný též ve všeobecných podmínkách daných operátorů. Poznámka: firemní zákazníci mohou mít podmínky přesunu telefonního čísla trochu odlišné.

V případě přechodu telefonního čísla k jinému operátoru je vhodné také zvážit mapu pokrytí s ohledem na sítě, které má k dispozici váš mobil. Spotřebitelský semafor ČTU upozorňuje zákazníky na některé záludnosti ve smlouvách a podmínkách jednotlivých operátorů.

Další informace

Další články