Online Whiteboard – sdílená bílá tabule

Aktualizováno: 11. 3. 2021, datum vydání: 13. 10. 2020

Pro účely online výuky či videokonferencí je dobré používat společnou sdílenou tabuli, na kterou může psát jak student, tak i učitel. Některé sdílené tabule jsou k dispozici na internetu zdarma. Lze na ně psát myší nebo tužkou tabletu. Nelze říci, která tabule zrovna pro vás bude ta nejlepší. Záleží na účelu a způsobu používání, pro který má tabule sloužit. Například pro svou individuální online výuku matematiky jsem zvolila AWW App.

Tip: Pro ozkoušení pozice studenta i učitele na jednom PC lze využít například různé internetové prohlížeče. Například učitel může používat Google Chrome prohlížeč a žák být přihlášen z Firefoxu…

Whiteboard.chat

Mým současným favoritem mezi tabulemi je aplikace AWW App popsaná níže. Bohužel tento projekt k 30. dubnu 2021 končí a přechází na miro.com. Hledala jsem náhradu za tabuli AWW App a zatím z dostupných projektů na webu se mi nejvíce líbí tato webová tabule whiteboard.chat. Tabuli si lze ozkoušet zdarma i bez registrace stiskem tlačítka Start Drawing.

Tato tabule za mne není sice tak dobrá jako AWW App, mám k tabuli whiteboard.chat různé výhrady či náměty na zlepšení. Nicméně základní mé požadavky splňuje asi z dostupných online tabulí na internetu nejlépe. Chci mít výuku jeden na jednoho (učitel + student), interaktivní společnou tabuli se stránkováním, snadný export všech stránek do pdf, možnost zamknutí zoomu, funkční pero s tabletem i myší, možnost sdílení tabule i bez registrace pouhou kopií URL. Všechny tyto mé požadavky tato tabule splňuje, sice nikoli vždy zcela optimálně, ale je to použitelné.

Tabule whiteboard.chat u mne asi zvítězí po té, co skončí projekt tabule AWW App. Pro výuku učitel a student (1 : 1) se mi zatím zdá nejlepší, ačkoli k ní mám výhrady (nejlepší hned po AWW App).

Whiteboard.fi

Tabule whiteboard.fi je velice šikovnou webovou tabulí. Pro použití nepotřebujete nic víc, než prohlížeč. Při vytvoření třídy či při připojení se ke třídě si zadáte jen své jméno (stačí nějaká přezdívka). Není zde žádná registrace. Tabule je přístupná přes jednoduché URL, které má pár znaků, jež si lze i zapamatovat. Tabule učitele a žáků je oddělena, nelze psát do společné tabule. Žáci mají své tabule, učitel má svou tabuli. Žáci vidí jak učitelovu tabuli, tak své tabule. To samé platí pro učitele, učitel vidí svou tabuli a tabule všech svých žáků. Tento přístup je výborný, pokud má učitel více žáků v jedné třídě. Učitel může svou tabuli nahrát na pozadí jako tabuli, do které bude student psát volbou Push to students as background. Takže jednoduše může učitel napsat studentovi zadání příkladu na svou tabuli, pak ji nahrát studentovi jako pozadí jeho tabule a student pak do tabule bude dál připisovat postup a výsledek. Také naopak, učitel si také si může nahrát žákovu tabuli jako učitelskou tabuli a něco do ní napsat. Nicméně mi zde pořád chybí možnost pracovat online na jedné tabuli naprosto společně.

Tabule je jednoduchá a umožňuje vytváření více jednotlivých tabulí (stránek). Rozměr tabule je dopředu nastaven, mezi jednotlivými tabulemi (stránkami) se jednoduše přepíná. Student si může uložit vlastní tabuli jako obrázek png přes volbu Nastavení. Obrázek je velice malý co se týká jeho velikosti v bajtech. To je sice plus, nicméně je to už lehce na úkor výsledné kvality obrázku. Výsledný rozměr obrázku je pouze 600px × 400px ve 32 bitové barevné hloubce. Ale jako základ to stačí. Nevýhoda je, že pokud má student více tabulí, musí si uložit každou zvlášť. Výsledný obrázek se uloží někdy na bílém, jindy na průhledném pozadí – neodhalila jsem proč… Lepší volba pro ukládání je přímo přes tlačítko Download nad tabulí. Pomocí něho, lze uložit tabuli do png, jpg, svg i pdf. PDF je praktické, obsahuje všechny studentovi tabule naráz jako jednotlivé stránky. Nicméně export do pdf nefungoval vždy správně a při zobrazení pdf v Adobe Readeru a jeho zavření mi hlásil Adobe Reader změny v souboru, které chtěl zapisovat, ačkoli se soubor nijak nezměnil. Toto nechápu a trochu exportu do pdf nedůvěřuji… Napadá mne, že by pdf mohlo být i zavirované :(. Další nevýhodu vidím v tom, že se občas při načítání stránky objevují textové programátorské hlášky, které akorát matou uživatele.

Učitelovu tabuli, kterou žák vidí, tak si může stáhnout jako obrázek přes pravé tlačítko myši volbou Uložit obrázek jako…. Toto je trochu nepraktické. Naopak učitel si může stáhnout naráz všechny tabule (svou i jednotlivých žáků), pěkně naráz do pdf volbou Save all whiteboards as PDF. Ve výsledném pdf má přidán datum stažení, jména žáků a jejich tabule a může si do pdf přidat i svou vlastní tabuli. Výsledný soubor je malý, obsahuje pěkně dvě tabule na jednu A4, takže lze výsledek snažení hezky vytisknout. Toto mi připadá velice praktické a pokud učitel chce, tak může zaslat studentovi výsledné pdf např. po Skype či emailem.

Tabule lze využít pro více žáků i pro interakci jeden žák versus učitel. Nicméně na tabuli toho moc nenapíšeme a přenos napsaného textu se objevuje druhé straně se zpožděním zhruba tří sekund, což je pro interaktivní použití při výuce pouze jednoho žáka celkem dost dlouhá doba. Máme-li více žáků, tak to tolik nevadí. Tabule defaultně používá celkem tlusté pero, takže na tabuli se toho zas tak moc nevejde. Opět to nevadí, když je více žáků naráz a mají psát jen krátké odpovědi. Tabule studentů se učiteli zobrazují jako malé náhledy v počtu zhruba čtyři na šířku monitoru. Studentovu tabuli si učitel může zvětšit rozkliknutím. Tloušťka pera lze též nastavit.

Tabule funguje dobře s použitím myši jak v prohlížeči Google Chrome, tak i ve Firefoxu. Při použití pera a tabletu Wacom Intuos Pro mi tabule dobře funguje v Google Chrome, ale už nikoli ve Firefoxu.

Základní návod pro používání je v angličtině v tutoriálu: How to Use Whiteboard.fi: Free Digital Whiteboard či Whiteboard.fi tutorial.

Tuto tabuli považuji za vhodnou převážně v případě, kdy učitel učí více žáků najednou. Tabule obsahuje mraky voleb, které lze používat, od vkládání obrázků, textu, matematických vzorců apod.

Jamboard od Google

Pěknou jednoduchou sdílenou online tabulí je Jamboard od společnosti Google. Nevýhodou tohoto řešení je, že musíte mít účet Google a být k němu přihlášen. Nicméně účet Googlu má však dnes skoro každý. Aplikaci lze též najít v seznamu aplikací (podobně jako Gmail, Disk). Pokud chceme používat Google Jamboard na iPadu či iPhone, je třeba si nainstalovat aplikaci Jamboard z App store.

Tabuli lze nasdílet pomocí URL či sdílením pro konkrétního uživatele Googlu. Vlastník tabule může povolit či zakázat editaci tabule dalším uživatelům.

Tabule je hodně jednoduchá, umožňuje pouze pár voleb. Toto lze považovat i za přednost, někdy je lepší méně, než více. Velikost tabule je předem dána, což mně osobně vyhovuje více. Lze pak počítat třeba s vytištěním hotového výtvoru na papír lépe, než když máte prostor pro psaní neomezený. Více to připomíná klasiku. Když dojde prostor pna tabuli, jednoduše založíte novou, ve formě nového slajdu. Mezi tabulemi lze jednoduše přepínat, listovat v horním menu. Prostor na tabuli můžeme sdílet opět zasláním URL odkazu, nebo přizváním lidí či skupiny.

Možnosti přiblížení a oddálení tabule jsou omezeny po skocích 25 %, 50 %, 100 %, 200 % či lze zvolit volbu přizpůsobení obrazovce. Zoomování po skocích mi připadá pro jednoduchost celkem dobré, člověk si může zvyknout na nastavení jedné konkrétní hodnoty, která mu vyhovuje v kombinaci s tabletem a obrazovkou a této hodnotě přizpůsobit stabilně své písmo. Nebo spíš písmu přizpůsobit velikost tabule :). Výsledný nákres pak nemusí vypadat pokaždé jinak, stylem „co pes, to jiná ves“.

Kurzor je ve tvaru plného kolečka, což mně osobně trochu vadí. Jako šikovnější mi připadá kříž, pod který vidím. Ale je to možná jen o zvyku. Na druhou stranu to nutí trochu uživatele vytvářet prostor mezi tahy, takže výsledný obrázek může být lépe čitelný. Pozadí lze nastavit na různé barvy či změnit např. na čtverce. Osobně se mi líbí možnost zvýraznění (např. rychlé kroužkování nějaké plochy), které po chvilce zmizí.

Tabule dobře pracuje s prohlížečem Google Chrome, tam psaní myší na tabuli funguje, psaní pomocí tabletu Wacom Intuos Pro a pera mi též funguje. Horší kompatibilita je v prohlížeči Firefox, kde mi tabule s myší funguje nespolehlivě, ale psaní perem pomocí tabletu Wacom Intuos Pro blbne. Zpoždění přenosu obrazu mezi uživateli je minimálně o délce jedné sekundy.

Výslednou tabuli lze stáhnout jako pdf soubor či ve formě obrázku png. Vytvořené tabule se automaticky ukládají do aplikace Google Disk. Pokud máte více tabulí, uloží se jako vícestránkové pdf. Tabule jako obrázek png se ukládá jednotlivě (každá tabule zvlášť).

Použití tabule je jednoduché, praktické, dobře připravené na export i případný tisk. Bohužel hodně prostoru tabule zabírá zbytečně prostor určený pro stránkování.

Výhodou této tabule je možnost uložení tabule na disk Google a možné editace tabule později. Pro zpřístupnění je třeba mít účet Google, používat Chrome prohlížeč či na zařízeních Apple mít nainstalovanou aplikaci Jamboard. Odezva je ale horší, než u AWW App.

AWW App – končící projekt, přechází na miro.com

Online tabule AWW App je přístupná na internetu zdarma bez jakékoli registrace či instalace a lze do ní ihned začít psát. Stačí ji pustit přes internetový prohlížeč. Pro sdílení této tabule stačí přizvat dalšího uživatele jednoduše zasláním jedinečného vygenerovaného URL (adresu stránky) dané tabule. Odkaz pro sdílení můžeme druhému uživateli jednoduše poslat, nebo mu ho sdělit jakýmkoli jiným způsobem, např. přes facebook, twitter. Ten, kdo bude vědět URL dané tabule, bude moci na ní i psát. Tabuli může používat neomezený počet lidí. Volba zamezení psaní ostatním na tabuli je k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Sdílení lze také nastavit přes aplikaci Zoom, se kterou by měla spolupracovat. Rychlou představu, jak používat AWW App Whiteboard, získate shlédnutím videa: AWW App Whiteboard | Aww App Tutorial.

Plocha tabule je prakticky „neomezená“, což může být výhoda i nevýhoda. Můžete psát dál a dál, jak se vám zlíbí. Posouvat pracovní plochu lze současným stiskem mezerníku a posunu myší. Prostor tabule lze zmenšovat i zvětšovat jak je libo. Interaktivně pro zoomování funguje kolečko myši. Zoomování lze také zakázat. Škoda, že nelze zadat rychle konkrétní hodnotu přiblížení. Fain je volba přepnutí do „fullscreen“ obrazovky, zvětší se tak pracovní plocha. Pokud pracujete raději s ohraničenou tabulí, připravila jsem šablony A4, které můžete využít pro tento účel.

K dispozici je jednoduchý chat, pomocí kterého můžeme komunikovat s ostatními uživateli. Odezva tabule je zhruba do sekundy, takže druhý uživatel vidí téměř okamžitě, co druhá strana na tabuli aktuálně píše. Dokonce je vidět i kurzor druhé strany. Obsah tabule lze jednoduše vyexportovat do pdf či jako obrázek png. Pozor při exportu do pdf, je třeba kliknout na odkaz ke stažení. Do pdf je přidáno logo AWW. Tabule je jednoduchá na používání.

Tabule dobře pracuje s prohlížečem Google Chrome i prohlížečem Firefox. Lze na ní psát jak myší, tak pomocí pera a tabletu Wacom Intuos Pro a pera. Doporučuji pro učitele zvolit pero jiné barvy (např. červené, modré, zelené či fialové), než má student (černé). Aww App funguje i na iPadu.

Pokud nechcete pracovat přímo se společnou sdílenou tabulí, do které píše student i žák, lze v rámci záložek vytvořit novou tabuli a pracovat tak např. se dvěma tabulemi zároveň. Jednu může používat např. student + učitel a druhou pouze učitel. Student i učitel může přepínat mezi tabulemi v rámci záložek prohlížeče. Pokud chceme jen studentovi něco rychle označit (např. upozornit ho na chybu či něco narychlo zdůraznit), můžeme pomocí pera oblast okroužkovat, a pak dát volbu Undo, pomocí které tuto poznámku ihned smažeme. Volba Undo je individuální (student maže jen své zápisky) a učitel maže také jen své zápisky. Guma je naopak společná.

A teď mínusy. Ve verzi zdarma se zobrazuje reklama, která nepříjemně omezuje vizuální prostor a plochu tabule. Reklama není zobrazována platícím registrovaným uživatelům. Také uložení tabule pro pozdější editaci umožňuje až placená verze. Placená verze též umožňuje mít více tabulí (stránek) najednou a má spoustu dalších voleb. Toto lze však trochu obejít i tím, že necháte vygenerovat nová URL pro novou tabuli a pracovat tak např. s dvěma tabulemi najednou ve dvou záložkách prohlížeče. Holt, něčím zaplatit musíme téměř vždy :).

Bohužel tabule AWW App končí k 30. dubnu 2021, což je za mne veliká škoda, protože jsem ji aktivně používala. Projekt AWW App dál pokračuje (resp. je nahrazen) pod značkou a tabulí Miro.

Tabule AWW App má nekonečné plátno, což je výhoda i nevýhoda. Bohužel ve verzi zdarma je jednostránková. Tabule je interaktivní, s velmi krátkou odezvou. Pro výuku jeden na jednoho (učitel + student) je skoro ideální. Tabule nepotřebuje žádnou registraci, funguje v prohlížeči na Windows i na zařízení od Apple, s perem a s tabletem i s myší. Za mne aktuálně vítězí pro individuální doučování, při kterém potřebuji hlavně psaný text. Bohužel tabule AWW App jako projekt končí, takže hledám alternativu. Za mne nástupce Miro používat nebudu, protože nechci nutit studenty k instalaci nějaké aplikace do zařízení.

Miro

Tabule Miro je profesionální tabulí s velkými možnostmi. Spíš bych řekla, že je určena více do firemní sféry. Tabule Miro je přístupná online (nicméně nevím, zda z internetového prohlížeče či pouze formou aplikace). Jinak Miro je určitě ve verzi aplikace, která se instaluje do počítače, mobilu či tabletu. Instalace by je dostupná pro Mac, Windows, iOS a Android. Omezená verze aplikace je k dispozici zdarma. Pokud chceme na tabuli psát ve více lidech, již je třeba si zakoupit týmové předplatné.

Vzhledem k tomu, že chci mít tabuli volně přístupnou z internetu bez registrace a instalace, tak tuto tabuli zatím nepoužívám. Její přednost vidím spíše ve firemním užití v rámci jedné firmy či vícero firem.

Microsoft Whiteboard

Kdo používá Windows 10, tak má k dispozici zdarma sdílenou tabuli Microsoft Whiteboard. Lze si ji stáhnout a nainstalovat, případně Windows ji sám nabídne ke stažení, když zjistí, že jste si nainstalovali drivery k tabletu. Whiteboard je k dispozici nejenom pro Windows, ale i pro iOS.

Potěšilo mne, že tato tabule spolupracuje lépe s mým perem tabletu Wacom Intuos Pro Paper L a umožňuje gumování horním hrotem pera. Nicméně tabule je spolu s mým tabletem až příliš citlivá na gesta přibližování a oddalování, které můžeme dělat prsty. Tato gesta se mi aktivovala i při obyčejném psaní textu na tablet, tj. v době, kdy jsem je vůbec nezamýšlela a znemožňovalo to rozumné používání tabletu. Volba aplikace gest tabletu lze na tabletu naštěstí vypnout nebo si lze pořídit rukavičku. Na tabuli se píše velice dobře. Při psaní mi nefungovalo psaní myší, na tabuli jsem byla schopna psát jen s perem tabletu. Tahy tužkou jsou velice precizní a nádherně odpovídají pohybu pera.

Tabuli by mělo jít sdílet s jinými uživateli Windows v rámci stejné organizace opět přes URL, které pošlete někomu dalšímu. Bohužel sdílení s externími lidmi asi zatím nejde. Tabule by měla být zabudována do komunikační platformy Microsoft® Teams (nahradil Online Skype pro firmy). Platforma Microsoft Teams by snad měla být k dispozici i zdarma. Je též součástí předplatného Microsoft 365 Business. Školy mají licenci Microsoft Teams zdarma.

Vzhledem k těmto omezením není pro mne Microsoft Whiteboard tou nejvhodnější volbou pro online výuku, protože je tímto nepřímo navázán na předplatné, které nemusí všichni účastníci mít k dispozici.

Collboard

Collboard je webová aplikace, která je zdarma, v češtině a je přístupná bez jakékoli registrace. Rovnou máte vygenerovánu URL v řádku prohlížeče, takže ji můžete okamžitě s kýmkoli sdílet jak pro editaci, tak jen pro zobrazení. Neobsahuje žádné reklamy. Tabule lze přepnout do pěkného fullscreenu. Tabule již lze zvětšit i zmenšit. Píše se na ní výborně. Obsahuje pouze pár voleb, což může být pro rychlé použití výhoda. Výsledný obrázek bychom si mohli uložit například vytvořením snímku obrazovky. Poslední tabule si prohlížeč pamatuje a máte je přístupné.

Funguje mi jak v Google Chrome, tak i ve Firefoxu. Lze na ni psát myší. Při použití tabletu Wacom Intuos Pro mi správně funguje v Google Chrome, ve Firefoxu již nikoli. Bohužel, když jsem zkoušela tabuli na jednom PC ve dvou prohlížečích (Google Chrome a Firefox), tak se plátno sdílené tabule nastavilo každé trochu jinak. Dříve s tím byl problém, teď už lze plátno zvětšit, zmenšit i posunout. Dobré je vědět, že můžeme využít též pro zmenšení (zoomu) prohlížeče CTRL + -. Lze též použít pacičku (kliknout na ikonku ruky) a plochu si posunout pohybem kurzoru myši.

Tabuli bych neužívala z důvodu, že nevidím žádnou možnost přímého uložení výsledku, leda přes PRINT SCREEN a zobrazovaná plocha nemusí být na všech monitorech stejná. Nicméně zdá se, že má velice rychlou odezvu, takže by možná stála za zkoušku :). Vhodná je pro rychlé a snadné použití.

Explain Everything

Tabule Explain Everything je zaměřena na výuku a nahrávání lekcí. Velice snadné nahrávání lekcí však osobně nepovažuji za zjevnou a zcela jednoznačnou výhodu, a to vzhledem k ochraně soukromí účastníků. Základní ozkoušení tabule v jednom uživateli je možné i bez registrace. Nicméně pro sdílení tabule s dalšími účastníky je již registrace nutná. Ve verzi zdarma jsou dostupné pouze omezené funkce tabule. Tabule je základní a obsahuje pár voleb.

Plátno je nekonečné. Osobně bych přivítala vydařenější export slajdů či stránek do pdf. Export do pdf sice tabule umožňuje, ale ve verzi, která je zdarma na webu se mi vyexportuje pouze zobrazovaná plocha, která je vidět na monitoru, nikoli celý obrázek. Pero píše na tabuli celkem dobře. Potěšilo mne, že volby Undo či Redo jsou dostupné i přes klávesové zkratky. Přidávání dalších slajdů (stránek) je možné pouze s registrací. U verze zdarma mi chybí možnost vyplnit objekt (např. obdélník) bílou barvou. Na výběr je pouze pár barev a bílá mezi nimi není :(. Asi je to záměr, dle tutoriálů na jejich webu to vypadá, že další barevné kombinace pera i výplně jsou dostupné až v placené verzi.

Dokumentace projektu a cenové plány jsou dostupné na jiné URL než tabule, což je matoucí. Web s popisem projektu mi připadá dosti nepřehledný. Jestli to dobře chápu, tak každý uživatel (i spolupracující student) musí mít svůj účet. Pokud uživatelský účet nemá, může ho lektor (vlastník předplatného) připojit, ale za každého dalšího uživatele, který sdílí tabuli, platí poplatek. Pokud chcete se studenty společně pracovat na projektu, potřebujete mít zakoupeny licence i pro ně.

Z této tabule mám rozporuplné dojmy. Pro interaktivní výuku vyžaduje již předplatné, nelze si ji jednoduše nasdílet v základní verzi zdarma a bez registrace. Ovládání některých voleb je neintuitivní. Vadí mi možnost příliš snadného pořizování nahrávek a nedotažený export tabule do pdf. Oceňuji plynulost pera.

Canvas chrome app

Canvas chrome app (aplikace Plátno od Google) je jednoduchá tabule předem dané šířky. Můžete mít více tabulí. Jednotlivé tabule jdou uložit jako png obrázek. Nástroje pero ani tužka se mi příliš nelíbí. Nejlépe se mi píše se zvýrazňovačem, kterému nastavím velikost 1.

Tabule pro mne není vhodná, protože nikde nevidím žádnou možnost, jak tabuli sdílet.

Další bílé tabule

Další články