Práce v editoru Eclipse

Aktualizováno: 30. 11. 2020, datum vydání: 19. 3. 2017

Nejprve je zapotřebí si Eclipse nastavit dle našich potřeb. Následně s ním můžeme pracovat. Eclipse umí pracovat s projekty, formátovat kód atd. Bohužel formátování není zcela dle mých představ, nicméně lze upravit jeho pravidla.

Automatické formátování zdrojového kódu

Zdrojový kód lze automaticky naformátovat volbou: Source / Format (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + F).

Vyhledávání a nahrazování textu

V rámci jednoho souboru lze vyhledávat/nahrazovat řetězec přes klávesovou zkratku CTRL + F (v menu: Edit / Find/Replace…). V rámci celého projektu lze vyhledávat/nahrazovat řetězec přes volbu v menu: Search / Search… (klávesová zkratka CTRL + H). Pomocí klávesové zkratky CTRL + ALT + G si můžeme nechat najít právě označený text v projektu.

Co je příjemné a velice užitečné, Eclipse umí pracovat s regulárními výrazy :-).

Výpis klávesových zkratek

Přes Help/ Show active keybindings… (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + L) si můžeme nechat vypsat všechny klávesové zkratky.

Další články