Nastavení editoru Eclipse

Aktualizováno: 30. 11. 2020, datum vydání: 19. 3. 2017

Eclipse je zdarma editor kódu pro programátory. Lze v něm vytvářet projekty, podobně jako např. v Netbeans.

Zobrazení vertikální linky po 80 znacích

I v Eclipse lze nastavit vertikální linku, která se zobrazí v editoru kódu a díky níž můžeme si hlídat, aby kód nepřesáhl na šířku 80 znaků. Nastavení je nutné udělat ručně volbou: Window / Preferences / General / Editors / Text Editors / Show print margin: 80.

Mezery místo tabulátorů

Někdo považuje za bezpečnější používat mezery místo tabulátorů. Toto nastavení lze nastavit volbou: Window / Preferences / General / Editors / Text Editors / Insert spaces for tabs. Samozřejmě lze nastavit i počet znaků odsazení.

Kódování UTF-8

Kódování UTF-8 nastavíme volbou: Window / Preferences / Workspace / Text file encoding / Other: UTF-8. Stačí zadat do vyhledávacího okénka Preferences slovo encoding a volby se vyhledají samy.

Změna velikosti fontu

Jde o nastavení: Window / Preferences / General / Appearance / Colors and Fonts / Basic / Text Font / Edit…

Color themes

Základní změnu palety Eclipse lze nastavit pomocí: Window / Preferences / General / Appearance / Theme: Windows… Theme lze změnit např. na Dark. Barevné doladění syntaxe lze provést ručně v nastavení: Window / Preferences / PHP / Editor / Syntax Coloring.

Plagin Eclipse Color Themes

Eclipse nabízí pouze omezenou paletu barevných motivů. Barevné motivy lze rozšířit pomocí instalace plaginu Eclipse Color Themes. Instalaci provedeme přes menu: Help / Eclipse Market place…, kde vybereme plagin Eclipse Color Theme. Po instalaci plaginu se objeví v Prefereces další volba: Window / Preferences / General / Appearance / Color ThemeTheme, která nám umožní pohodlně měnit barevné prostředí editoru. Mně osobně tento plagin ale nefungoval správně, barevné palety se mi nenačetly ani nešly v Preferences naimportovat. Plagin jsem tedy odinstalovala.

Import Eclipse Color Themes (bez plaginu)

Nicméně šel mi ručně načíst (naimportovat) soubor s preferencemi (aniž bych měla nainstalovaný plagin) dle videonávodu: How to use the themes. Jde o volbu: File / Import… / General / Preferences / Next / a načte se uložený soubor např. theme-1.epf, který je k dispozici ke stažení u každé barevné palety eclipsecolorthemes.org. Je vhodné si ještě před importem nastavení zazálohovat původní nastavení přes volbu: File / Export… / General / Preferences… Nicméně když se znova změní celá barevná paleta Theme např. z Dark na Window či naopak, tak se původní nastavení obnoví. Musí se to ale dvakrát změnit po sobě, např. na z Dark na Window a pak znova na Dark.

Zde vybírám některé z palet, které se mi celkem líbily: Obsidian, Wombat, Gedit Original Oblivion, Zenburn, Retta, Sunburst, NightLion Aptana Theme, Havenjark. Možno se inspirovat seznamem Top Picks (25). Upravené šablony mnohdy hodně zjednodušují. Defaultní nastavení barev má ale také mnoho do sebe a barevně rozlišuje obvykle více věcí – různé druhy proměnných, různé druhy funkcí apod. Palety na první pohled vypadají lépe, ale nakonec jsem se vrátila k původnímu nastavení Eclipse v Dark variantě.

Barvy syntaxe

Barevné doladění syntaxe lze také provést ručně v nastavení: Window / Preferences / PHP / Editor / Syntax Coloring.

Další články