Základní instalace a konfigurace Windows Serveru 2012

Aktualizováno: 29. 11. 2020, datum vydání: 1. 7. 2016

Na serveru Lynda.com jsou pěkné tutoriály ohledně nastavování Active Directory a zprovoznění a konfigurace Windows Serveru 2012. Přístup na Lynda.com je placený, ale tutoriálů zde najdete pak spousty pro různé oblasti IT. Popíši si zde základní kroky v nastavování systému, protože tutoriály jsou trochu uspávající a než je zhlédnu a následně aplikuji, tak zapomenu klíčový postup :).

Basic Installation and Configuration of Windows Server 2012 je tutoriál popisující základní instalaci Windows serveru 2012 do Virtual Boxu. Zde je výtah z manuálu.

Basic Installation and Configuration of Windows Server 2012

Introduction

Stáhneme VirtualBox

Pro požadované nastavení potřebujeme alespoň verzi Standard Edition Windows serveru 2012. Použita je verze Windows serveru 2012 Release 2. Stáhneme si VirtualBox, který umožňuje nainstalování Windows serveru do viruálního stroje, který nebude nikterak zasahovat do Vašeho stávajícího operačního systému. Díky tomu se nemusíme bát si hrát. VirtualBox je zdarma ke stažení např. pro x86/amd64 a nainstalujeme VirtualBox. Při instalaci ponecháváme defaultní nastavení a spustíme VirtalBox.

Stáhneme Windows Server 2012 R2

Ze stránek Microsoftu stáhneme Windows Server 2012 R2, verzi ISO. Windows server již je placený, školy a studenti ho mohou mít k dispozici např. v rámci MSDN licence.

Nainstalujeme Windows Server 2012 do VirtualBoxu

V Oracle VM VirtualBox Manager zvolíme volbu New / Create Virtual Machine / Name: (např. Server 2012 R2), Type: Microsoft Windows, Version: Windows 2012 (64bit). Může zde být problém s povolením virtualizace a 64bitovým systémem. V BIOSu se pak musí nastavit a povolit příslušná virtualizace, aby šlo do VirtualBoxu nainstalovat 64bitovou verzi Windows Serveru 2012. Necháme nastavené 2 GB pro virtuální stroj. Necháme zaškrtlou volbu Create a virtaul hard drive now. Hard drive file type: VDI (VirtualBox Disk Image). Storage on physical hard drive: Dynamiclly allocated. File location and size: 25 GB. Vytvořil se nám tak virtuální prostor pro instalaci OS.

1. Introducing Windows Server 2012

Základní informace a dokumentaci lze čerpat z webu Microsoftu Windows Server 2012 R2 and Windows Server 2012. Zde jsou například informace k Active Directory. Najdeme zde informace jak přidat Active Directory do Windows Server 2012. Pro zprovoznění Active Directory potřebujeme též přiřadit serverové role Server's Role. Je velice obtížné změnit domain controller role po nastavení počítače jako správce domény (domain controller). Proto se prvně musí nastavit správné role. Ne všechny serverové edice podporují všechny role.

Edice Windows Serveru 2012:

  • Server 2012 Datacenter - nejobsáhlejší verze, bez omezení,
  • Server 2012 Standard Edition - podporuje pouze dva virtuální stroje, nelze ji použít pro rozsáhlejší virtualizaci,
  • Server 2012 Essentials Edition - má nejvíce omezení, server nelze spouštět z příkazové řádky, nepodporujč Hyper-V a nepodporuje Active Directory, takže server nemůže být použit jako správce domény a lze mít pouze jeden server a max. 25 uživatelů,
  • Server 2012 Foundations Edition - nejvíce ořezaná verze, používá se jako tiskový server, VPN, nepodporuje virtualizaci, max. 15 uživatelů.

Minimální hardwarové požadavky:

1.4 GHz 64-bit procesor, 512 MB RAM, 32 GB disk, super VGA (600 × 800) monitor, klávesnice, DVD mechanika.

2. Installing Windows Server 2012

Instalace Windows Serveru 2012 do VirtualBoxu

Tlačítkem Start v Oracle VB VirtualBox Manager spustíme instalaci virtuálního Windows Serveru, který jsme si nazvali Server 2012 R2. Ve volbě Select start-up disk zvolíme Browse tlačítko a vybereme ISO image instalačního média Windows Serveru 2012 a pokračujeme v instalačním procesu. Vybrali verzi Windows Server 2012 R2 Datacenter Evaluation (Server with a GUI) x64. Prostředí GUI umožňuje grafické prostředí serveru (na rozdíl od příkazové řádky). Akceptujeme licenci a vybereme Custom: Install Windows only (advanced) (nikoli upgrade). Vybereme disk a spustí se instalační proces. Dále se zadává uživatel (administrátor). Jsou zde trochu přísnější požadavky na heslo. Dostáváme se na obrazovku Press Ctrl+Alt+Delete to sign in. Ve virtuálním boxu je nutno tuto kombinaci zadat přes menu: Oracle VM VirtualBox / View / Switch to Fullscreen, pak můžeme použít Ctrl+Alt+Delete. Případně existuje přímo ve VirtualBoxu volba pro vyvolání stisku Ctrl+Alt+Delete (Vstup / Klávesnice / poslat Ctrl+Alt+Del). Po stisknutí těchto kláves se dostaneme do přihlašovací obrazovky pro Administrátora a zadáme zvolené heslo. Tím se přihlásíme do systému. V následujícím dialogu povolíme připojení k síti Network tlačítkem Yes. Máme spuštěný Windows Server 2012.

Fullscreen mód

Instalace dodatečných driverů VirtualBoxu nám umožní spouštění Windows Serveru automaticky v režimu fullscreen. Ve Windows Serveru vybereme v menu Devices / InsertGuest Additions CD image... Následně v prohlížeči souborů najdeme This PC / CD Drive (D:) VirtualBox Guest Additions (mezi disky). Klikneme na toto CD a vybereme VBoxWindowsAdditions, dáme Next a nainstalujeme drivery (ponecháváme defaultní nastavení). Dáme Install a rebootujeme, Finish. Po instalaci se obrazovka přizpůsobí velikosti okna monitoru. Následně dáme volbu View / Switch to Fullscreen / Switch a budeme ve fullscreen módu. Instalace dodateených driverů sice není nutná, ale je pro práci příjemná.

Snapshots

Vytváření snímků snapshots nám umožní uložení stavu serveru v takovém stádiu, v jakém zrovna je. Ke snímkům se můžeme kdykoli vrátit, pokud se nám něco pokazí. Snapshot se vytvoří kliknutím na ikonku vpravo nahoře ve VirtualBoxu a zmáčkneme tlačítko foťáčku (Take Snapshot). Pojmenujeme si ho a popíšeme. Nemusíme např. reinstalovat celý server, když nám něco nepůjde. Pouze se vrátíme ke staršímu snímku virtuálního stroje.

Změna názvu počítače serveru

Změníme název počítače Computer name. Název počítače se zobrazuje v Server Manager / Local Server / Properties hned nahoře. Obvykle má krkolomné dlouhé jméno, např. WIN-RPNG3RAGSRD. Klikneme na toto jméno počítače, objeví se nám System Properties / Change / Computer name: a přejmenujeme např. na BasicServer a dáme OK. (Pozn.: Workgroup je zatím nastavena na WORKGROUP). Dáme restart, Close, Restart Now. Nalogujeme se, klikneme na Local Server a měli bychom vidět nový název serveru Computer name BasicServer.

Windows Update

Dále jsou v manuálu nastavovány způsoby aktualizace. Local Server / Windows Update jsou nastaveny na Not configured, což není dobře. Aktualizace zapneme, ale doporučují nastavit volbu Let me choose my settings, aby updaty nebyly aplikovány bez našeho vědomí a nerozhodily např. server. Následně vybrali volbu: Download updates but let me choose whether to install them. Následně systém zkontroluje aktualizace. Po stažení aktualizací je můžeme nainstalovat.

Time zone

V Local Server / Time zone zkontrolujeme správné nastavení časové zóny. Pro změnu klikneme na nastavenou časovou zónu a případně ji změníme na správnou zónu. Zkontrolujeme také datum a čas.

3. Defining Server Roles

Server může zastávat různé role (funkce). Pro jejich přidání klikneme na Dashboard / Add Roles and Features Wizard / Next / Role-based or feature-based installation / Next / Select a server from the server pool (vybereme v Server Pool náš server, u nás je to počítač Name: BasicServer, IP Address: 10.0.2.15, Operating System: Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Evaluation). Máme zde jediný PC a dáme Next.

Instalace Active Directory Domain Services (AD DS)

V další volbě průvodce se přidávají Server Roles. Jedna z nejdůležitějších je Active Directory Domain Services (AD DS). AD DS umožňuje připojení počítačů k serveru. Další důležitou rolí je DHCP Server. DHCP server přiděluje IP adresy počítačům připojeným k serveru. Přiděluje je dynamicky a my je nemusíme nastavovat u každéhoh PC manálně. Další důležitou službou je DNS Server. Tento server zajišťuje překlad adres počítačů ve formátu např. BasicServer, amazon.com na IP adresy. DNS Server bude automaticky nastavován v rámci nastavení Active Directory. Další důležitá role je role tiskového serveru Print and Document Services, která umožňuje sdílet tiskárnu. Zatím zašrtneme volbu Active Directory Domain Services / Add features / Next / Features / Next / AD DS / Next / Confirmation / zaškrtneme Restart the destination server automatically if required / Yes / Install. AD DS se nám nainstaluje.

Promote this server to a domain controller

Po instalaci AD DS se objeví vpravo nahoře výstražný žlutý vykřičník. Musíme nastavit domain contreller (správce domény). Klikneme na vykřičník / Post-deployment Configuration / Promote this server to a domain controller. Musíme nastavit server jako správce domény. Nesmíme tuto volbu dělat ale dřív, než máme nainstalovaný AD DS. Klikneme na tuto volbu a dostáváme se do dalšího průvodce. V konfiguraci zvolíme Deployment Configuration / Add a new forest, protože půjde o první doménu v naší síti. Zadáme Root domain name: např. randomdomain.edu / Next. Domain Controller Options / necháme zaškrtlé Domain Name System (DNS) server / vyplníme Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password Password: zadáme heslo administrátora / Next. Zobrazí se nám DNS Options / varovná hláška ohledně DNS. Zatím se o ní nestaráme, DNS nastavíme později. Při zobrazení Show more, jsou vidět detaily zprávy a v tuto chvíli není nutná žádná akce / OK / Next. Následně se vytvoří NetBIOS doména Additional Options / The NetBIOS domain name: RANDOMDOMAIN / Next / Next / Next. V okně Prerequisites Check jsou vidět varovné hlášky, co všechno ještě budeme muset ohledně DNS nastavit, ale klikneme zatím na Install / Close / Close. Server se následně sám restartuje.

V přihlašovacím okně je již vidět název domény RANDOMDOMAIN\Admin... To je známka, že jsme vše nastavili správně. Nalogujeme se do něj. V Local Server by měl být vidět Computer name: BasicServer a Domain: randomdomain.edu.

Další virtuální počítač (server) a nastavení síťovky a sítě

Vytvoření dalšího počítače

Ve VirtualBoxu vytvoříme kromě serveru Server 2012 R2 ještě další server. V tutoriálu ho mají nazvaný StandAloneServer. Vytvořili ho obdobným způsobem jako první mašinu. (Místo instalace lze také případě využít možnosti klonování virtuálního stroje těsně po jeho instalaci). Takže máme nyní dva virtuální stroje.

Vytvoření síťové karty ve VirtualBoxu

Pro propojení jednoho serveru na druhý je nutno nastavit síťovou kartu VirtualBoxu. Provedeme to volbou VirtualBox Manager / File / Preferences... / Network / Host-only Networks / klikneme na tlačítko plus Add host-only network / a vytvoří se VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. Nyní máme síťovou kartu a nastavíme ji přes ikonku šroubováku. Vidíme nyní IP adresu, kterou VirtualBox přiřadil síťové kartě. V našem případě Adapter / IPv4 Adress: 192.168.83.1 a IPv4 Network Mask: 255.255.255.0. IP adresu 192.168.83.1 si poznamenáme a klikneme OK / OK.

Nastavení síťového adaptéru pro virtuální stroje ve VirtualBoxu

Vybereme Server 2012 R2 a zvolíme ve Virtual Box Manageru / Settings / Network / Adapter 1 / vybereme Attached to: Host-only Adapter. Promiscuous Mode musí být nastaveno na Allow All / OK.

To samé nastavení aplikujeme i na druhý virtuální stroj. Vybereme StandAloneServer a zvolíme ve Virtual Box Manageru / Settings / Network / Adapter 1 / vybereme Attached to: Host-only Adapter. Promiscuous Mode musí být nastaveno na Allow All / OK.

Oba stroje mají tak nastavené stejné síťové karty.

Nastavení sítě u obou virtuálních počítačů

Spustíme Server 2012 R2 a nalogujeme se jako RANDOMDOMAIN\Admin... Klikneme na Local Server/ Ethertnet / a klikneme na IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled. Měli bycom vidět síťovou kartu Ethernet / pravé tlačítko Properties / Internet Protokol Version 4 (TCP/IPv4) / Properties / Use the following IP address: nastavíme IP address: 192.168.83.100 (zvolená statická adresa serveru, bude fungovat i jako DNS server), Subnet mask: 255.255.255.0, Default gateway: 192.168.83.1 (IP adresa síťovky VirtualBoxu). Dále máme zaškrtnutou volbu Use the following DNS server addresses. Tam nastavíme Preferred DNS server: 192.168.83.100 a dáme OK / Close a zavřeme okno.

Odobně nakonfigurujeme druhý virtuální stroj. Spustíme StandAloneServer  a nalogujeme se. Server StandAloneServer  má název počítače WIN-O0Q64AHI7PU a Workgroup: WORKGROUP. Klikneme na Local Server/ Ethertnet / a klikneme na IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled. Měli bycom vidět síťovou kartu Ethernet / pravé tlačítko Properties / Internet Protokol Version 4 (TCP/IPv4) / Properties / Use the following IP address: nastavíme IP address: 192.168.83.10 (zvolená statická adresa serveru - musí být jiná, než u druhého serveru), Subnet mask: 255.255.255.0, Default gateway: 192.168.83.1 (IP adresa síťovky VirtualBoxu). Dále máme zaškrtnutou volbu Use the following DNS server addresses. Tam nastavíme Preferred DNS server: 192.168.83.100 a dáme OK / Close a zavřeme okno.

Připojení do domény

Jsme přihlášeni v serveru StandAloneServer. Zvolíme volbu Local Server / Computer name / klikneme na WIN-O0Q64AHI7PU / Change / Member of: / klikneme na Domain: randomdomain / OK a vyplníme přihlašovací údaje uživatele počítače StandAloneServer, který se bude přihlašovat do domény, tj. administrator a heslo / OK / OK / Close. Pokud nevyskočí chybová hláška, je vše v pořádku. Pokud by byl problém, restartujeme oba servery. V tutoriálu vše proběhlo v pořádku a dali Restart Now.

Po restartu StandAloneServer klikneme opět na Local Server / doména by měla být Domain: randomdomain.edu.

4. Using the Server Manager Graphic Tool

Zde je popsáno grafické prostředí serveru, možnosti konfigurace, výpis spuštěných služeb, diskových úložišť apod. Služby serveru jde spouštět a pozastavovat. Správu lze provádět v menu nahoře vpravo Tools / Computer Management / Services and Aplications / Services. Dostáváme se do manažera služeb, kde lze služby vypínat, zapínat, pozastavit i restartovat.

5. Working with Local Storage

Tutoriál se zde zabývá se diskovým prostorem a jeho konfigurací.

6. Alternative Administation Methods

Server lze administrovat i z příkazové řádky. Tutoriál ukazuje, jak přepínat mezi grafickým režimem a příkazovou řádkou.

Conclusion

Závěr tutoriálu.

Bohužel návod zcela nefunguje. Pro zprovoznění např. chybí vypnutí firewallu ve Windows Serveru a ani tak se mi nepodařilo počítače propojit přes doménu. Nicméně se mi podařilo připojit Windows 7 k doméně ve Windows Serveru 2012.

Další informace

Další články