Pascal – Druhé maximum

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 17. 11. 2011

Program vypíše v pořadí druhé maximum ze zadaných čísel. Skonční zadáním čísla -999. Pokud jsou některá čísla shodná (např. 5 5 9 9 1 2), vypíše jako druhé maximum číslo 5.

Zdrojový kód Free Pascal

program DruheMaximum;
uses crt;
var cislo, max, max2: Integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise druhe nejvetsi cislo ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768
  max2 := max;
  repeat
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
   if (cislo <> -999) then
   begin
     if (cislo > max) then
     begin
      max2 := max;
      max := cislo;
     end
     else
      if ((cislo < max) and (cislo > max2)) then // cislo je mezi dosavadnim maximem a druhym maximem a neni rovno maximu
        max2 := cislo;
   end;
  until (cislo = -999);
  writeln('Druhe nejvetsi cislo ze zadanych cisel je: ', max2);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Zdrojový soubor

soubor druhe-maximum.pas

Spuštění programu

Program vypise druhe nejvetsi cislo ze zadanych celych cisel. Konec = -999.
Zadejte cislo: 5
Zadejte cislo: 5
Zadejte cislo: 9
Zadejte cislo: 9
Zadejte cislo: 1
Zadejte cislo: 2
Zadejte cislo: -999
Druhe nejvetsi cislo ze zadanych cisel je: 5

Další články