Reklama na internetu - PR články

Datum vydání: 2016-03-11 20:24:53

Reklamu upravuje zákon o regulaci reklamy. Ten např. říká, jaká reklama je či není povolená a jaká reklama je vyloženě zakázaná. Je celkem samozřejmé, že zákon zakazuje pro spotřebitele či děti nebezpečnou reklamu. Mně zde však půjde o zcela běžnou reklamu na neškodné služby či produkty. I zde se můžeme potýkat s některými povinnostmi či omezeními. Konkrétně se zde budu zabývat problematikou reklamních článků či internetové inzerce a tím, na co bychom si měli dát pozor.

Zákon také zavádí tři pojmy:

  • zadavatel (§ 1 odst. 5) – objednává si reklamu,
  • zpracovatel (§ 1 odst. 6) – zpracovává reklamu,
  • šiřitel (§ 1 odst. 7) – šíří veřejně reklamu.

Zakázaná reklama

§ 2 odst. 1 d) nám říká:

Zakazuje se reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.

Z toho nepřímo vyplývá, že každá reklama by pro jistotu měla být zřetelně označena.

Srovnávací reklama

§ 2 odst. 2 nám říká:

Srovnávací reklama je přípustná za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem.

Srovnávací reklama je blíže popsána v obchodním zákoníku v § 50a Srovnávací reklama. Při splnění určitých podmínek je povolena. Pokud se však chceme vyhnout problémům, je lepší příliš nesrovnávat produkty zadavatele s produkty konkurence.

Reklama formou článků na internetu

Hranice mezi PR článkem a reklamou není vždy zcela zřejmá. PR článek se snaží tvářit jako normální běžný článek a tím ovlivňovat veřejnost. PR článek je reklamní článek, který je napsán buď zadavatelem nebo zpracovatelem. Někdy dochází ke vzájemnému dolaďování obsahu z obou stran. Ne vždy je autor u těchto článků uveden. Na webu se setkáme s označeními typu: PR článek, reklamní sdělení, komerční sdělení, inzerce, reklama apod.

Někdo si nechává zaplatit za napsání PR článku. PR agentury nabízí např. napsání článků blogery. Lidem, kteří píší články na objednávku se říká copywriter. Někdy se naopak platí za zveřejnění článku. Možné jsou i obě varianty, tj. platba za napsání a následné zveřejnění. Někdy může být zveřejnění i zdarma, pokud je článek kvalitní a web tvorbou obsahu získává čtenost.

PR článků a reklamní články

Příklady ceny reklamy či PR článků

Příklady reklamních článků na webu

Vyhledávání

Články na ITčku: