Wordpress – maximální velikost nahrávaného souboru

Aktualizováno: 5. 10. 2020, datum vydání: 1. 1. 2016

Wordpress má omezení na velikost nahrávaného souboru. U obrázků to většinou nebývá problém, ale pokud chceme nahrát video, tak se můžeme dostat do problémů.

Navýšení limitu nahrávaného souboru

Navýšit velikost nahrávaného souboru můžeme učinit pomocí úpravy php skriptů. Zde jsou návody:

Externí úložiště

Pro videa můžeme využít také externí úložiště Youtube či Vimeo. Odkaz na video vložíme do stránek přes tag <iframe>.

Další články