Claris FileMaker 14 – FileMaker Pro error codes

Aktualizováno: 1. 10. 2020, datum vydání: 30. 10. 2015

Pokud ve Claris FileMakeru při spuštění skriptu dojde k nějaké chybě, lze zjistit chybu pomocí funkce Get(LastError). Při vlastním ošetření chyb ale bohužel nemůžeme jednoduše vypsat textový popis chyby. FileMaker vrací číselné kódy FileMaker Pro error codes.

Lze však napsat vlastní funkci nazvanou např. getErrorDescription(errorNumber), která vrátí textový popis chyby. Pokud by kód nebyl nalezen, tak vracím číslo chyby.

Vlastní funkce getErrorDescription(errorNumber)

Kód funkce by byl např. tento:

// http://www.filemaker.com/help/14/fmp/en/html/error_codes.html#1030072
Case(
	errorNumber = -1; "Unknown error";
	errorNumber = 0; "No error";
	errorNumber = 1; "User canceled action";
	errorNumber = 2; "Memory error";
	errorNumber = 3; "Command is unavailable (for example, wrong operating system or mode)";
	errorNumber = 4; "Command is unknown";
	// ...
	// další kódy...	
	// ...
	errorNumber = 1632; "Certificate cannot be authenticated by a supported certificate authority";
	errorNumber = 1633; "Certificate is valid but still causes an error (for example, the certificate has expired)";
	errorNumber)

Zde je přípaně obdobně napsaná funkce pro starší verzi Filemakeru 12.

Použití vlastní funkce getErrorDescription(errorNumber)

Funkci getErrorDescription(errorNumber) lze pak použít ve Script Workspace editoru např. následujícím způsobem:

Set Error Capture [On]
# doplníme nějaký kód, který chceme ošetřit např.
Save Records As Excel [Restore; No dialog; "soubor.xlsx"; Records being browsed]
Set Variable [$lastError; Value: Get(LastError)]
If [$lastError]
  Set Variable [$errorDescription; Value: getErrorDescription ($lastError)]
  Show Custom Dialog ["Error"; "Error: " & $errorDescription & "."]
Else
  # nějaký náš kód, který se vykoná v případě úspěchu
End If
Set Error Capture [Off]

Nebo ještě jednodušeji:

Set Error Capture [On]
# doplníme nějaký kód, který chceme ošetřit např.
Save Records As Excel [Restore; No dialog; "soubor.xlsx"; Records being browsed]
Set Variable [$lastError; Value: Get(LastError)]
If [$lastError]
  Show Custom Dialog ["Error"; "Error: " & getErrorDescription ($lastError) & "."]
Else
  # nějaký náš kód, který se vykoná v případě úspěchu
End If
Set Error Capture [Off]

Pro otestování stačí mít otevřený daný soubor a zkusit znova uložit jeho záznamy. Vyvolá se pak chybová hláška. Soubor se ukládá do aktuálního adresáře.

Další články