Packet Tracer - NAT překlad adres

Datum vydání: 2015-06-03 22:10:47

Videa s nastavením NAT od danscourses

Statický a dynamický překlad adres