Ruby on Rails tutorial – 8.6 Exercises

Aktualizováno: 23. 9. 2020, datum vydání: 4. 4. 2015

Uvádím zde řešení cvičení k tutoriálu Ruby on Rails od Michaela Hartla – kapitoly 8.6 úlohy 2.

Listing 8.61

Místo ? bude v kódu uveden @. Kód souboru app/controllers/sessions_controller.rb bude následující:

  def create
  @user = User.find_by(email: params[:session][:email].downcase)
  if @user && @user.authenticate(params[:session][:password])
   log_in @user
   params[:session][:remember_me] == '1' ? remember(@user) : forget(@user)
   redirect_to @user
  else
   flash.now[:danger] = 'Invalid email/password combination'
   render 'new'
  end
 end

Listing 8.62

Kód souboru test/integration/users_login_test.rb bude upraven následovně:

 test "login with remembering" do
  log_in_as(@user, remember_me: '1')
  assert_equal assigns(:user).remember_token, cookies['remember_token']
 end

Řešení je také popsáno na stránce How to access virtual remember_token attribute in the integration test?.

Další články