Ruby on Rails tutorial – Listing 8.23

Aktualizováno: 23. 9. 2020, datum vydání: 22. 3. 2015

Narazila jsem asi na drobnou chybu v tutoriálu Ruby on Rails od Michaela Hartla – v kapitole 8.5 Listing 8.23

NoMethodError: undefined method `full_title'

Po spuštění testu podle Listing 8.25 test nebyl zelený Green, ale červený Red. Objevila se mi následující hláška:

jitka@rails-tutorial:~/workspace/sample_app (log-in-log-out) $ bundle exec rake test
Started

ERROR["test_layout_links", SiteLayoutTest, 0.519295788]
 test_layout_links#SiteLayoutTest (0.52s)
NoMethodError:     NoMethodError: undefined method `full_title' for #<SiteLayoutTest:0x000000062eab48>
      test/integration/site_layout_test.rb:12:in `block in <class:SiteLayoutTest>'
    test/integration/site_layout_test.rb:12:in `block in <class:SiteLayoutTest>'

 22/22: [=====================================================================] 100% Time: 00:00:00, Time: 00:00:00

Finished in 0.77941s
22 tests, 51 assertions, 0 failures, 1 errors, 0 skips

Řešení

Metoda full_title je definována v modulu ApplicationHelper a je využívána v různých testech:

 • test/integration/site_layout_test.rb,
 • test/helpers/application_helper_test.rb

při volání metody full_title.

Při úpravě souboru test/test_helper.rb dle Listing 8.23 došlo ke smazání řádku include ApplicationHelper.

Původní kód

Listing 5.36 přidával do souboru test/test_helper.rb řádek include ApplicationHelper.

ENV['RAILS_ENV'] ||= 'test'
...
class ActiveSupport::TestCase
 fixtures :all
 include ApplicationHelper
...
end

Nový kód

Podle Listing 8.23 již tam tento řádek není.

ENV['RAILS_ENV'] ||= 'test'
...
class ActiveSupport::TestCase
 fixtures :all

 # Returns true if a test user is logged in.
 def is_logged_in?
  !session[:user_id].nil?
 end
end

Správný (funkční) kód

Aby testy prošly, tak je nutné ponechat řádek s include ApplicationHelper v kódu.

class ActiveSupport::TestCase
 # Setup all fixtures in test/fixtures/*.yml for all tests in alphabetical order.
 fixtures :all
 include ApplicationHelper

 # Returns true if a test user is logged in.
 def is_logged_in?
  !session[:user_id].nil?
 end
end

Spuštěný test je již GREEN

jitka@rails-tutorial:~/workspace/sample_app (log-in-log-out) $ bundle exec rake test
Started

 22/22: [=====================================================================] 100% Time: 00:00:00, Time: 00:00:00

Finished in 0.65962s
22 tests, 52 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 skips

Další články