Ruby on Rails tutorial – 7.7 Exercises

Aktualizováno: 23. 9. 2020, datum vydání: 14. 3. 2015

Uvádím zde řešení cvičení k tutoriálu Ruby on Rails od Michaela Hartla – kapitola 7.7

Úloha 2 (Listing 7.32).

 test "invalid signup information" do
  get signup_path
  assert_no_difference 'User.count' do
   post users_path, user: { name: "",
                email: "user@invalid",
                password:       "foo",
                password_confirmation: "bar" }
  end
  assert_template 'users/new'
  assert_select 'div#error_explanation'
  assert_select 'div.alert'
  assert_select 'div.alert-danger'
 end

Kód příslušné třídy je obsažen v souboru views/shared/_error_messages.html.erb. Funkčnost testu otestujeme pomocí příkazu bundle exec rake test.

Úloha 3 (Listing 7.33).

 test "valid signup information" do
  get signup_path
  assert_difference 'User.count', 1 do
   post_via_redirect users_path, user: { name: "Example User",
                      email: "user@example.com",
                      password:       "password",
                      password_confirmation: "password" }
  end
  assert_template 'users/show'
  assert_not flash.nil?
 end

Další články