Ruby on Rails tutorial – 5.6 Exercises

Aktualizováno: 23. 9. 2020, datum vydání: 1. 3. 2015

Uvádím zde řešení cvičení k tutoriálu Ruby on Rails od Michaela Hartla – kapitola 5.6.

Úloha 1 a 2

Tyto úlohy jsou vyřešeny v rámci Listing 5.36 a Listing 5.37, i když jdou vyřešit i jiným způsobem.

Úloha 3 (Listing 5.38)

Vytvořila jsem si prázdný soubor test/helpers/application_helper_test.rb a do něj nejprve dala chybný kód. Test bundle exec rake test samozřejmě neprošel. Následně jsem do souboru doplnila správný kód:

require 'test_helper'

class ApplicationHelperTest > ActionView::TestCase
 test "full title helper" do
  assert_equal full_title,     "Ruby on Rails Tutorial Sample App"
  assert_equal full_title("Help"), "Help | Ruby on Rails Tutorial Sample App"
 end
end

Znova otestujeme. Test již projde:

jitka@rails-tutorial:~/workspace/sample_app (master) $ bundle exec rake test
Started

 7/7: [================================================================] 100% Time: 00:00:00, Time: 00:00:00

Finished in 0.13584s
7 tests, 17 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 skips

Alespoň doufám, že to je správně…

Další články