Ruby on Rails tutorial – 5.1.1 Site navigation

Aktualizováno: 23. 9. 2020, datum vydání: 18. 2. 2015

mv: cannot stat ‘rails.png’: No such file or directory

Při zkoušení skvělého tutoriálu k Ruby on Rails od Michaela Hartla v kapitole 5.1.1 Site navigation (Listing 5.2) mi nešel dle návodu nahrát na server Cloud9 obrázek rails.png. Příčinu neznám, jen to vyhodilo tuto hlášku:

jitka@rails-tutorial:~/workspace/sample_app (filling-in-layout) $ curl -O http://rubyonrails.org/images/rails.png
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0
jitka@rails-tutorial:~/workspace/sample_app (filling-in-layout) $ mv rails.png app/assets/images/
mv: cannot stat ‘rails.png’: No such file or directory

Při výpisu obsahu adresáře sample_app opravdu soubor nahraný na server nebyl, o čemž svědčí i výpis po provedení příkazu curl a výpis adresáře příkazem dir.

jitka@rails-tutorial:~/workspace/sample_app (filling-in-layout) $ dir
Gemfile Gemfile.lock Guardfile README.md Rakefile app bin config config.ru db lib log public spring test tmp vendor

Řešení

Příčinu přesnou nevím, možná na download na serveru Cloud9 nejsou nastavena patřičná práva. Tak jsem si obrázek stáhla ručně do adresáře Downloads na svém PC a následně z lokálního PC jsem ho příkazem v prostředí Cloud9 na server nahrála bez použití unixové konzole, a to přes menu File / Upload Local Files… s tím, že jsem byla v adresáři app/assets/images/. Soubor se tak v pohodě na server nahrál.

Další články