Git – systém na správu verzí

Aktualizováno: 23. 9. 2020, datum vydání: 18. 1. 2015

Framework Ruby on Rails používá systém správy verzí Git. K dispozici je knížka v pdf ProGit od Scotta Chacona přeložená do češtiny. Tu samou knížku najdeme zdarma k dispozici na webu git-scm.com. Můžeme postupovat také podle Git User’s Manualu.

Bitbucket

Jako úložiště projektů používá tutoriál od Michaela Hartla k Ruby on Rails server Bitbucket, který pracuje s Git systémem verzí. Toto úložiště bylo použito hlavně z důvodu, že jde o standardně privátní úložiště, které je zdarma do určitého množství přispěvovatelů. U úložiště GitHub je standardně zdarma pouze veřejné úložiště a soukromé úložiště je zpoplatněno.

Výmaz úložiště

Docela dlouho jsem hledala volbu pro výmaz úložiště. Možnost výmazu je schována pod volbou: Vybrané úložiště / Settings / General / Delete repository.

Příkazy Git

Příkazem help si lze snadno zobrazit základní nápovědu.

$ git help

V nápovědě uvidíte příkazy, které lze použít:

The most commonly used git commands are:
  add    Add file contents to the index
  bisect   Find by binary search the change that introduced a bug
  branch   List, create, or delete branches
  checkout  Checkout a branch or paths to the working tree
  clone   Clone a repository into a new directory
  commit   Record changes to the repository
  diff    Show changes between commits, commit and working tree, etc
  fetch   Download objects and refs from another repository
  grep    Print lines matching a pattern
  init    Create an empty Git repository or reinitialize an existing one
  log    Show commit logs
  merge   Join two or more development histories together
  mv     Move or rename a file, a directory, or a symlink
  pull    Fetch from and integrate with another repository or a local branch
  push    Update remote refs along with associated objects
  rebase   Forward-port local commits to the updated upstream head
  reset   Reset current HEAD to the specified state
  rm     Remove files from the working tree and from the index
  show    Show various types of objects
  status   Show the working tree status
  tag    Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

Soubory se mohou vyskytovat ve třech stavech: committed, modified a staged. Příkaz git commit nahraje změny do repozitáře Gitu. Příkaz git checkout naopak přehraje lokální verzi souborů verzí z repozitáře Gitu. Příkaz git status nám ukáže změněné soubory.

Další články