Zásady tvorby HTML stránek

Aktualizováno: 22. 9. 2020, datum vydání: 14. 11. 2014

Doporučované postupy se časem mění a postupně krystalizují. V dnešní době lze doporučit tyto zásady:

 • psaní souborů a složek pouze malými písmeny bez diakritiky,
 • koncovka HTML souborů ve tvaru .html,
 • slova v souborech a adresářích oddělovat spojovníkem (pomlčkou),
 • oddělený obsah (HTML) a vzhled stránky (CSS), design řešit výhradně pomocí stylů CSS,
 • používání sémantických elementů jazyka HTML 5: article, section, figure,
 • editace kódu v textových editorech,
 • psaní HTML elementů pouze malými písmeny,
 • HTML elementy musí být v sobě správně vnořeny (podobně jako závorky či šlupky od cibule),
 • hodnoty atributů psát do uvozovek,
 • uzavírat párové elementy, nepárové ukončovat mezerou s lomítkem,
 • používat UTF-8 kódování češtiny.

Nové elementy v HTML 5

V říjnu 2014 vydala organizace W3C, dbající na standardy jazyka HTML, finální doporučení pro používání jazyka HTML 5 včetně jeho specifikace. Seznam HTML 5 elementů najdeme na webu w3schools.com včetně úvodu do HTML 5.

Další články