Pascal – Maximum z čísel

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 17. 11. 2011

Program vytiskne maximum ze zadaných čísel. Po zadání čísla -999 program skončí.

Zdrojový kód Free Pascal

While cyklus

program Maximum;
uses crt;
var cislo, max: integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise maximum ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768

  write('Zadejte cislo: ');
  readln(cislo);
  while (cislo <> -999) do
  begin
   if (cislo > max) then
     max := cislo;
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
  end;
  writeln('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Repeat until cyklus

program Maximum;
uses crt;
var cislo, max: integer;
begin
  clrScr;

  writeln('Program vypise maximum ze zadanych celych cisel. Konec = -999.');
  max := -MAXINT; //-32768
  repeat
   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);
   if ((cislo > max) and (cislo <> -999)) then
     max := cislo;
  until (cislo = -999);
  writeln('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Spuštění programu


Program vypise maximum ze zadanych celych cisel. Konec = -999.
Zadejte cislo: 5
Zadejte cislo: 7
Zadejte cislo: -5
Zadejte cislo: 3
Zadejte cislo: -999
Maximum ze zadanych cisel je: 7

Další články