Reklama Google a reklamy třetích stran

Aktualizováno: 23. 1. 2014, datum vydání: 23. 1. 2014

Smluvní podmínky Google AdSense

Při provozování reklamy Google AdSense jsou majitelé webu limitováni smlouvními podmínkami společnosti Google. Pár ustanovení ohledně „třetích osob“ je i v těchto smluvních podmínkách.

Implementace reklamy

Smluvní podmínky jsou blíže vysvětleny a přiblíženy např. v zásadách pro implementaci reklamy. Je zde rozebrána i možnost umístění jiné reklamy než jen společnosti Google na webové stránky. Jedná se o odstavec Umísťování reklam Google na stránku s jinými reklamami. Dle tohoto vysvětlení lze bez problémů umístit reklamu třetích stran na stránky spolu s reklamou Google. Je třeba ji však barevně či jinak odlišit, aby nemohlo dojít k záměně s reklamou Google. Na webu lze pak mít různé placené reklamy.

Zákon o regulaci reklamy

Zobrazování reklamy podléhá zákonu č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Reklama by měla být zřetelně označena. Dle § 2 ost. 1. se zakazuje reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.

Další články