Reklama Google – automatické reklamy

Aktualizováno: 17. 9. 2020, datum vydání: 7. 9. 2020

Smluvní podmínky Google AdSense

Při provozování reklamy Google AdSense jsou majitelé webu limitováni smlouvními podmínkami společnosti Google. Jdou k dispozici i v češtině. Smluvní podmínky Google průběžně mění. Smluvní podmínky jsou blíže vysvětleny a přiblíženy např. v zásadách pro implementaci reklamy. Při jejich porušení vám Google může účet i zrušit.

Pokud jde o případnou reklamu třetích stran, tak o jejím zákazu apod. smluvní podmínky v současné době nic nehovoří. Co není zakázáno, to je povoleno. Jen nesmíte přeprodávat reklamu Google dál a umisťovat Google reklamu na stránky třetích stran. Alespoň takto jsem to stručně pochopila.

Automatické reklamy

Dle mých zkušeností je nyní nejlepší volit plně automatickou reklamu. Reklamu si tak řídí Google a zobrazuje ji tam, kde to je výhodné. Stejně se mi poslední dobou stávalo, že napevno umístěné reklamy Google buď nezobrazoval, nechával tam prázdné místo, nebo místo nich dal jiný formát reklamy (např. místo reklamních textových odkazů dal grafický formát). Když byly reklamy umístěny napevno a zároveň byly povoleny automatické reklamy, automatických reklam nebylo pak už na stránce tolik.

Ne vždy ještě plně automatické reklamy od společnosti Google fungují ideálně, ale zdá se mi, že poslední dobou se jejich zobrazování hodně zlepšilo a již nemá smysl si lámat hlavu s umísťováním konkrétního kódu jednotlivých reklam do HTML kódu. Při automatických reklamách vložíte jeden krátký kód do stránky a je vystaráno.

Peněžní přínos se mi po implementaci čistě automatických reklam zvýšil. Aby se zobrazila reklama v textech článku, tak je vhodné či nutné mít více odstavců pod jedním nadpisem. Obvykle při příliš krátkém textu se reklama nezobrazí, jakmile jsou za sebou alespoň tři odstavečky, tak už tam reklama bývá umístěna.

Prázdné místo místo reklamy

Nevýhodu automatických reklam vidím však v tom, že Google někdy vyhradí místo pro reklamu, ale nevloží ji tam. Děje se tak v případě, že si stránky tolik necení, aby na ní reklamu umístil, a tak tam mnohdy ponechá ošklivé prázdné místo, které je často hned na začátku stránky. Nevím, zda je to záměr, aby stránka byla odstraněna či aktualizována, nebo jde jen o nedotažení implementace automatických reklam.

Pokud jsou stránky často aktualizovány a mají z hlediska Google zajímavý obsah, tak tento problém nevzniká. Typicky se mi to stávalo u zobrazení stránek na PC v horní hlavní velké reklamě. Na mobilech se reklamy většinou zobrazily. Připadá mi, že Google preferuje zobrazování reklam na mobilech, protože na ně asi lidé více omylem klikají a naopak na PC zobrazení reklamy odmítne.

Zobrazení prázdného místa lze zabránit tím, že v nastavení automatických reklam se odstraní oblast pro pevně umístěnou reklamu. Prostě Googlu řeknete, že v daném místě pevně umístěná reklama nebude. Reklamu odstraníme tak, že v náhledu reklam pro mobil a PC klikneme na ikonku koše. Odstraněné oblasti lze opět obnovit v nastavení automatických reklam volbou: Formáty reklam / # oblasti byly odstraněny.

Zákon o regulaci reklamy

Zobrazování reklamy podléhá 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Další články