Pascal – Maximum ze tří čísel

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 14. 11. 2011

Program najde maximum ze tří zadaných čísel a vypíše ho.

Zdrojový kód Free Pascal

program MaximumZeTriCisel;
uses Crt;
var a, b, c, max: integer;
begin
  clrScr; 

  writeln('Program pocita maximum ze tri celych cisel.');
  write('Zadejte tri po sobe jdouci cisla oddelena mezerami: ');
  read(a, b, c);

  if a > b then
    max := a
  else
    max := b;

  if c > max then
    max := c;

  write('Maximum ze zadanych cisel je: ', max);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Spuštění programu

Program pocita maximum ze tri celych cisel.
Zadejte tri po sobe jdouci cisla oddelena mezerami: 5 -1 2
Maximum ze zadanych cisel je: 5

Související články:

Další články