Pascal – Podíl dvou celých čísel

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 14. 11. 2011

Program spočítá podíl dvou celých čísel. Vrátí celočíselný výsledek a k němu zbytek. Dále vrátí reálný výsledek.

Zdrojový kód Free Pascal

program PodilDvouCisel;
uses crt;
var
  a, b, c, zbytek: integer;
  cReal: real;
begin
  clrScr;

  // nacteni vstupu
  writeln('Program pocita celociselny a realny podil dvou celych cisel A a B.');
  write('Zadejte cislo A (delence): ');
  readln(a);
  write('Zadejte cislo B (delitele): ');
  readln(b);

  // vypocet a zobrazeni vystupu
  if (b = 0) then
  begin
   writeln('Nulou nelze delit!');
  end
  else
  begin
   // celociselne deleni
   c := a div b;
   zbytek := a mod b; // zbytek po celociselnem deleni
   writeln('Celociselny podil A div B = ', c);
   writeln('Zbytek po celociselnem deleni A mod B = ', zbytek);
 
   // realne deleni
   cReal := a / b;
   writeln('Realny podil A/B = ', cReal:7:5); // zobrazeni na 5 desetinnych mist
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

Zdrojový soubor

soubor podil-dvou-cisel.pas

Spuštění programu

Program pocita celociselny a realny podil dvou celych cisel A a B.
Zadejte cislo A (delence): 11
Zadejte cislo B (delitele): 4
Celociselny podil A div B = 2
Zbytek po celociselnem deleni A mod B = 3
Realny podil A/B = 2.75000

Vysvětlení

div je od divide (dělit), výsledkem je celé číslo

mod je od modulo (zbytek), výsledkem je celé číslo

/ značí reálné dělení, výsledkem je reálné číslo

Příklad celočíselného dělení

Vzpomeňte si, jak jste počítali ve škole:

11 : 4 = 2
-8
--
 3

11 : 4 = 2 se zbytkem 3 (což je vlastně 2 + 3/4 = 2,75)

Příklad reálného dělení

11 : 4 = 2,75
-8
--
 30
-28
---
 20
 -20
 ---
  0

11 : 4 = 2,75

Související články

Další články