Základní nastavení Joomly 3.2

Aktualizováno: 21. 5. 2020, datum vydání: 27. 12. 2013

Popisuji zde spíše problematická nastavení, která se obtížně v administraci Joomly hledají.

Zapnutí češtiny v Joomle

Uvedené volby jsou popsány v jejich překladu do češtiny. Překlad do češtiny již Joomla obsahuje a je ho možné zapnout v Konfigurace » Správce jazyků » Jazyk Czech (Czech Republic) » Výchozí.

Počet sloupců na titulní stránce (v úvodníku)

Počet sloupců na úvodní stránce (v úvodníku) se nastavuje v dané položce menu, která zobrazuje úvodníky hlavních článků. U této položky menu je Typ položky nabídky nastaven na Hlavní články.

Jde o volbu Nabídky » Main menu (název vašeho menu) » vybere se položka nabídky (jde nabídku, která bývá úvodní stránkou, a která zobrazuje „Články » Hlavní články“) » Vzhled » a nastaví se počet sloupců, počet hlavních článků apod.

Počet sloupců v blogu článků

Toto se nastavuje v administraci u konkrétních článků v položce Obsah » Správce článků » Možnosti » Blog / Hlavní články » Počet sloupců, počet článků apod.

Případně se do toho samého menu lze dostat přes Systém » Globální nastavení » Články » Blog / Hlavní články…

Přejmenování hlavního menu

Název menu lze jednoduše změnit volbou Nabídky » Main menu (název vašeho menu). Změníme tak titulek menu. Bohužel se tímto nastavením neovlivní pojmenování, které je vidět přímo na webových stránkách. Úpravu názvu zobrazeného na webu má na svědomí modul menu. Jeho úpravu můžeme udělat také ve volbě nabídek, když rozklikneme volbu Související nabídky » Moduly » Titulek. Toto nastavení lze také provést přes Ovládací panel » Správce modulů » najdeme náš modul typu „nabídka“ » Titulek.

Další články