Přidání článku v Joomle 3.2

Aktualizováno: 21. 5. 2020, datum vydání: 27. 12. 2013

Běžný web mívá určité menu, kde jsou položky menu a po kliknutí na danou položku menu se zobrazí určité články. Základní logická struktura v Joomle je taková, že článek má přiřazenu určitou kategorii. Položka v menu může následně vypisovat například články z této kategorie, ale mohla by vypisovat i třeba něco jiného… V Joomle jsou položky menu nezávislé na kategoriích, ve kterých mohou být články.

Pro jednoduchý web je nejvhodnější, když položka menu nám zároveň představuje určitou kategorii a po kliknutí na danou položku menu se nám zobrazí články příslušející právě dané kategorii. Budeme počítat s tím, že položka menu bude vždy vypisovat určitou kategorii článků. Prakticky se náš web bude chovat tak, jako kdybychom udělali zjednodušení „menu = kategorie“.

Když máme čistou instalaci Joomly a jde nám o základní přidání a zobrazení nějakého článku, tak můžeme postupovat např. následujícím způsobem.

Články zobrazené jako blog dané kategorie v menu

1. Vytvoříme kategorii

Cíl: vytvoříme kategorii pro článek.

Jde o volbu menu Obsah » Správce kategorií » Přidat novou kategorii.

2. Vytvoříme položku v menu

Cíl: vytvoříme položku menu a napojíme ji na konkrétní kategorii vytvořenou v kroku 1.

Jde o volbu menu Nabídky » Main menu (název vašeho menu) » Přidat novou položku nabídky.

Zde v základních údajích vybereme Typ položky nabídky » Články » Blog kategorie a zvolíme kategorii. Tím bude položka menu napasovaná na určitou kategorii článků. Jinak položka menu může odkazovat také na jediný článek. Někdy se to hodí, pokud pod položkou menu je pouze jediná stránka (článek).

3. Vytvoříme článek

Cíl: vytvoříme článek a přiřadíme mu kategorii vytvořenou v kroku 1.

Jde o volbu menu Obsah » Správce článků » Přidat nový článek.

V editaci článku vybereme kategorii v Kategorie (jedna). Jedná se o kategorii, kterou jsme si vytvořili v kroku 1. V editoru článek vytvoříme a uložíme. Joomla má bohužel omezení, že jeden článek může být pouze v jedné kategorii.

Pokud vše dobře dopadlo, tak by se nám měl článek zobrazit při kliknutí do naší položky menu. Položka menu vypíše všechny články přiřazené kategorie.

Další články