Převod PDF na JPG, PNG (obrázek)

Aktualizováno: 29. 11. 2020, datum vydání: 19. 12. 2013

On-line konvertory

Na webu jsou k dispozici on-line konvertory PDF to JPG či PNG. Převod je rychlý. Výsledný obrázek lze ovlivnit pouze základním nastavením, nicméně pro běžné použití to obvykle stačí.

Adobe Reader

Sám Adobe Reader (prohlížeč PDF souborů) umí z PDF udělat obrázek volbou v menu:

  • Úpravy / Kopírovat soubor do schránky, či
  • Úpravy / Vytvořit snímek / myší se vybere daná oblast pdf souboru, kterou chceme mít jako obrázek.

Obrázek ze schránky můžeme otevřít například v Gimpu volbou Soubor / Vytvořit / Ze schránky (Shif + Ctrl + V). Nebo ho můžeme v nějakém jiném grafickém editoru (případně do jiného programu) vložit do stávajícího obrázku pomocí Ctrl + V. Výsledný soubor je uložen při rozlišení 72 dpi (tj. cca v kvalitě, ve které je vidět při 100% velikosti na obrazovce monitoru).

Gimp

Grafický bitmapový editor Gimp umí pdf soubory načítat rovnou jako obrázky volbou Soubor/Otevřít/ a vybereme pdf soubor. Pokud má pdf soubor více stránek, uloží každou stránku jako samostatnou vrstvu, nebo jako samostatné obrázky. Při otevření (importu) jsme dotázáni na požadovanou velikost v pixelech a rozlišení. Tím máme možnost ovlivnit výslednou kvalitu obrázku. PDF soubor je vektorového formátu, takže ho lze uložit v libovolné kvalitě do bitmapového obrázku.

Lyx

Import do Gimpu používám například při načítání pdf vytvořených z programu Lyx. Matematický editor Lyx používá zvláštní sadu fontů, která se někdy chybně načítá v různých jiných programech. Pdf vytvořené exportem z programu Lyx do pdflatex a jeho načtení programem Gimp do podoby obrázku je však pořádku.

Inkscape

Import pdf zvládá i vektorový program Inkscape. Pdf vytvořené z Excelu Inkscape načte v o něco hezčí kvalitě než Gimp. Při převodu pdf do obrázku zvolíme nejprve volbu Soubor/Import… / a vybereme soubor pdf. Pdf soubor se nám načte do již vytvořeného souboru. Je vhodné zvolit předem správnou velikost souboru, např. formát A4. Importovaný pdf soubor se objevi v našem souboru. Je vhodné ho vycentrovat na stránku do středu na výšku i šířku. Následně lze soubor vyexportovat do požadované kvality volbou Soubor / Exportovat bitmapu / já většinou vybírám volbu Strana, ale můžete vyexportovat třeba jen výběr apod. Opět si můžete navolit výsledný rozměr a rozlišení obrázku.

Lyx

Pdf vytvořené programem Lyx (program pro matematické výrazy) mi bohužel Inkscape načítá se špatnými fonty, takže import do Inkscape není možné v pořádku použít.

Ostatní programy

S pdf soubory budou umět pracovat určitě i jiné programy. Adobe reader, Gimp a Inkscape je však k dispozici zcela zdarma. V nabídce najdete i konvertory.

Další články