Horní index v Excelu u vlastního formátu buněk

Aktualizováno: 6. 11. 2020, datum vydání: 19. 12. 2013

Textové pole

Horní či dolní index v textovém poli lze napsat Excelu 2010 poměrně snadno. Do políčka napíšeme text a v textu označíte myší oblast, kterou chceme mít horním či dolním indexem. Následně dáme pravé tlačítko myši, vybereme volbu Formát buněk…/Písmo/Horní či dolní index. A je to.

Horní index ve vlastním formátování buněk

Mapa znaků (Character map)

Horší situace nastává, pokud chceme mít vlastní formát buněk. Vlastní formát zvolíme volbou u políčka Pravé tlačítko myši/Formát buněk…/Číslo/Vlastní/ a do políčka Typ: zadáme např. # ##0" ks". Pokud bychom chtěli mít jako jednotku např. metry čtvereční či krychlové, tak lze znak „na druhou“ či „na třetí“ vložit např. přes mapu znaků, kterou najdeme ve Windows 10 v nabídce Start/P/Příslušenství Windows/Mapa znaků (např. u Times New Roman jde o znak pod označením U+00B2 číslice dvě jako horní index a U+00B3 číslice tři jako horní index). V angličtině je mapa znaků pojmenována jako Character map.

Vlastní formát buněk

Klávesová zkratka s ALT

Znak „na druhou“ či „na třetí“ lze vložit i ručně přes klávesovou zkratku:

  • levý Alt + 0178, což je číslice dvě jako horní index, výsledkem budou např. m2,
  • levý Alt + 0179, což je číslice tři jako horní index, výsledkem budou např. m3.

Zápis proběhne tak, že držíme levý alt a k takto drženému levému Altu naťukáme číslici na numerické klávesnici. Je třeba mít při tom zapnutou anglickou klávesnici. Přepínání klávesnice lze jednoduše udělat přes klávesovou zkratku Alt + Shift, nebo v panelu jazyků, který je ve Windows na liště vpravo dole.

Tak docílíme vlastního formátu ve tvaru: # ##0" m²" či # ##0" m³".

Oddělovač tisícin?

Pokud bychom chtěli vytvořit oddělovač tisícin za desetinou čárkou, tak univerzální postup zatím nevím, ale jednorázově toho lze docílit u jednoho konkrétního čísla, u kterého známe počet desetinných míst např. takto: # ##0,000" "000" m³". Napadá mne formátování naprogramovat přes Visual Basic, ale to by bylo příliš krkolomné a komplikované.

Unicode a ASCII

Uváděné zkratky Alt + 0178, Alt + 0179 neodpovídají hodnotě v ASCII tabulce. V Excelu je použita rozšířená sada znaků Unicode, která je k dispozici také v Mapě znaků, nebo přes volbu Symbol v Excelu. Bohužel při editaci vlastního formátu se na volbu Symbol nedostanete.

Unicode obsahuje 65 536 znaků, ASCII má pouze 128 znaků a rozšířený standard ASCII používá 256 znaků. Proto v některých programech nefungují ASCII zkratky, protože je tam již použita jiná sada znaků.

Další informace

Další články