Nejčastější HTML entity

Aktualizováno: 13. 1. 2022, datum vydání: 3. 11. 2011

HTML entity či HTML symboly jsou znaky, které nejdou nalézt na klávesnici nebo dělají paseku při zápisu do HTML (např. znaky < či >). Do HTML kódu je třeba tyto znaky uvést s & na začátku (např. &nbsp; pro tvrdou mezeru, &lt; pro <).

HTML entity, které osobně nejčastěji používám:

ZnakHTML entitaASCII
Český názevAnglický název
& &amp; 38 znak and ampersand
< &lt; 60 znak menší než less-than sign
> &gt; 62 znak větší než greater-than sign

&nbsp; 160 nedělitelná mezera non-breaking space

&thinsp; 8201 zúžená mezera thin space
© &copy; 169 copyright copyright sign
® &reg; 174 registrovaná obchodní značka registered trade mark sign
° &deg; 176 stupeň degree sign
&asymp; 8776 přibližně almost equal to = asymptotic to
± &plusmn; 177 znak plus mínus plus-or-minus sign
· &middot; 183 tečka vprostřed řádku middle dot (Georgian comma, Greek middle dot)
× &times; 215 krát multiplication sign
&ndash; 8211 pomlčka šířky n en dash
&sbquo; 8218 levá dolní jednoduchá uvozovka
(česká levá uvozovka)
single low-9 quotation mark
&lsquo; 8216 levá jednoduchá uvozovka
(česká pravá uvozovka)
left single quotation mark
&bdquo; 8222 levé dolní uvozovky
(české levé uvozovky)
double low-9 quotation mark
&ldquo; 8220 levé horní uvozovky
(české pravé uvozovky)
left double quotation mark
&hellip; 8230 tři tečky (výpustka) horizontal ellipsis (three dot leader)
&euro; 8364 euro euro sign
&larr; šipka vlevo leftwards arrow
&uarr; šipka nahoru upwards arrow
&rarr; šipka vpravo rightwards arrow
&darr; šipka dolu downwards arrow
&sum; 8721 celkový součet (suma) n-ary summation
&minus; 8722 mínus minus sign
&ne; 8800 nerovnost not equal to
&le; 8804 menší nebo rovno less-than or equal to
&ge; 8805 větší nebo rovno greater-than or equal to
&sdot; 8901 matematické krát dot operator

UTF-8 kódování

UTF-8 je nejnovější kódování znaků. V dnešní době se prakticky pro tvorbu webu výhradně používá v HTML 5 kódování UTF-8. Toto kódování najdeme i v běžných textových editorech. UTF-8 řeší veškeré dřívější problémy se znakovými sadami, obsahuje všechny znaky včetně naší češtiny. UTF-8 je zpětně kompatibilní se starším kódováním ASCII.

ASCII kódování a zavináč @ ve Windows

ASCII je starší kódování znaků. Má malý rozsah, takže je pro dnešní dobu nedostatečné. Nicméně ASCII kód znaků se nám může hodit, když chceme zapsat speciální znak přímo do textového editoru či do formuláře na webu. Pak se nám může hodit právě ASCII číslo daného znaku. Konkrétní znak napíšeme pomocí ve Windows pomocí současného stisku kláves: levý ALT + ASCII kód daného znaku.

Nejčastěji potřebujeme zapsat tímto způsobem znak zavináč @. Ten má ASCII kód 64. Znak zavináče @ zapíšeme současným stiskem kláves: levý ALT + 64. Obdobným způsobem můžeme zapsat další znaky. ASCII kódy a tabulky bývají dohledatelné na webu.

Při použití ASCII čísla v HTML kódu je třeba uvést před ASCII číslem znaky &# a zakončit ASCII číslo středníkem. Např. @ lze zapsat do HTML kódu pomocí kódu &#64;. Ale stejně tak dobře funguje zde i jednoduchý zápis znaku @ přímo do HTML kódu.

Zápis zavináče @ v Linuxu

Při zápisu v Linuxu záleží, jakou klávesnici zrovna používáme. Když je zapnutá anglická klávesnice, tak by měla stačit kombinace kláves SHIFT + 2 v části alfanumerické klávesnice. To znamená, že zapíšeme opravdu znak @ tak, jak je vidět standardně na klávesnici. Stiskem SHIFT si aplikujeme horní řadu kláves. Je jedno, zda zmáčkneme levý či pravý SHIFT. Prakticky jde o kombinaci SHIFT + @.

Když máme zapnutou českou klávesnici, tak funguje zápis zavináče @ přes pravý ALT + 2 v části alfanumerické klávesnice. Není při tom zmáčklá klávesa SHIFT! Jde opravdu jen o obyčenou numerickou dvojku umístěnou v horní řadě klávesnice nad písmeny (nikoli v numerické části). Zápis zavináče je též možný přes pravý ALT + V (malé v).

Windows-1252 a ASCII pro tvrdou mezeru

Kódování Windows-1252 navazuje na tabulku ASCII a rozšiřuje ji o další znaky. V rámci kódování Windows-1252 najdeme například tvrdou mezeru zapsanou pod číslem 160. Číslo 160 dle označení už není ASCII číslo (tisknutelné ASCII znaky končí cifrou 126). Většina návodů na webu toto ale nerozlišuje. Prostě je to jen číslo znaku (podobně jako ASCII číslo). S těmito čísly v kódování Windows-1252 lze pracovat podobně jako s ASCII čísly. Například tvrdou mezeru můžeme zapsat pomocí čísla jako levý ALT + 160. Pokud by uvedený postup nefungoval, zkuste zapsat číslo znaku i s počátečními nulami levý ALT + 0160. Podobným způsobem zapisujeme i jiné tisknutelné znaky.

Matematické symboly v HTML

České uvozovky

V češtině se uvozovky píší pomocí znaků „ a “, pro druhou úroveň uvnitř uvozovek se používají jednoduché uvozovky ‚ a ‘. V třetí úrovni lze použít francouzské uvozovky » a «. Uvozovky je možno psát pomocí entit:

  • „ &bdquo; a “ &ldquo;
  • ‚ &sbquo; a ‘ &lsquo;
  • » &raquo; a « &laquo;

Na klávesnici české uvozovky vůbec nenajdete! Na klávesnici je pouze znak place ".

České uvozovky lze v HTML zapsat též elegantně pomocí HTML tagu Quotation <q> a </q>.

Pomlčka versus spojovník

Spojovník se používá pro spojení dvou slov (např. anglicko-český). Pro oddělení části vět se používá pomlčka &ndash; –, která je delší než spojovník.

Pomlčka – na klávesnici vůbec není. Na klávesnici je spojovník -!

Další informace

Další články