Nejčastější HTML entity

Aktualizováno: 12. 11. 2019, datum vydání: 3. 11. 2011

HTML entity, které osobně nejčastěji používám:

ZnakHTML entitaASCII
Český názevAnglický název
& & 38 znak and ampersand
< &lt; 60 znak menší než less-than sign
> &gt; 62 znak větší než greater-than sign

&nbsp; 160 nedělitelná mezera non-breaking space

&thinsp; 8201 zúžená mezera thin space
© &copy; 169 copyright copyright sign
® &reg; 174 registrovaná obchodní značka registered trade mark sign
° &deg; 176 stupeň degree sign
&asymp; 8776 přibližně almost equal to = asymptotic to
± &plusmn; 177 znak plus mínus plus-or-minus sign
· &middot; 183 tečka vprostřed řádku middle dot (Georgian comma, Greek middle dot)
× &times; 215 krát multiplication sign
&ndash; 8211 pomlčka šířky n en dash
&sbquo; 8218 levá dolní jednoduchá uvozovka
(česká levá uvozovka)
single low-9 quotation mark
&lsquo; 8216 levá jednoduchá uvozovka
(česká pravá uvozovka)
left single quotation mark
&bdquo; 8222 levé dolní uvozovky
(české levé uvozovky)
double low-9 quotation mark
&ldquo; 8220 levé horní uvozovky
(české pravé uvozovky)
left double quotation mark
&hellip; 8230 tři tečky (výpustka) horizontal ellipsis (three dot leader)
&euro; 8364 euro euro sign
&larr; šipka vlevo leftwards arrow
&uarr; šipka nahoru upwards arrow
&rarr; šipka vpravo rightwards arrow
&darr; šipka dolu downwards arrow
&sum; 8721 celkový součet (suma) n-ary summation
&minus; 8722 mínus minus sign
&ne; 8800 nerovnost not equal to
&le; 8804 menší nebo rovno less-than or equal to
&ge; 8805 větší nebo rovno greater-than or equal to
&sdot; 8901 matematické krát dot operator

České uvozovky

V češtině se uvozovky píší pomocí znaků „ a “, pro druhou úroveň uvnitř uvozovek se používají jednoduché uvozovky ‚ a ‘. V třetí úrovni lze použít francouzské uvozovky » a «. Uvozovky je možno psát pomocí entit:

  • „ &bdquo; a “ &ldquo;
  • ‚ &sbquo; a ‘ &lsquo;
  • » &raquo; a « &laquo;

Na klávesnici české uvozovky vůbec nenajdete! Na klávesnici je pouze znak place ".

Pomlčka versus spojovník

Spojovník se používá pro spojení dvou slov (např. anglicko-český). Pro oddělení části vět se používá pomlčka &ndash; –, která je delší než spojovník.

Pomlčka – na klávesnici vůbec není. Na klávesnici je spojovník -!

Příklad použítí entit

Entity jsou znaky, které nejdou obvykle nenajdete na klávesnici, nebo sami o sobě dělají paseku v HTML (např. znaky < či >). Do HTML kódu je třeba tyto znaky uvést s & na začátku (např. &nbsp;). Někdy lze použít i ASCII číslo. Pak daný znak vypíšete pomocí levého ALT + ASCII kód. Pokud se to nepovede, zkuste zadat ASCII kód včetně počátečních nul (např. místo ALT + 160 napsat ALT + 0160).

Další informace

Další články