Právo v IT

Aktualizováno: 11. 9. 2020, datum vydání: 25. 7. 2013

Servery o IT a právu

Právní problematikou software a IT se zabývají např. tyto servery:

Smlouvy

Odpovědnost a záruky

Licence

Příklad licenční smlouvy

GPL licence

Je třeba si uvědomit, že mnoho softwaru vzniká implementací redakčních systémů WordPress, Joomla či za použítí frameworku Nette apod. Tato softwarová řešení jsou uvolňována pod licencemi GPLv2 (např. Wordpress, Joomla) či GPL či BSD (např. Framework Nette). Tato licence by měla být následně zachována.

E-shop

Ostatní

Zákony

Související články

Další články