Právo v IT

Aktualizováno: 30. 6. 2014, datum vydání: 25. 7. 2013

Servery o IT a právu

Právní problematikou software a IT se zabývají např. tyto servery:

Smlouvy

Odpovědnost

Novela obchodního zákoníka přinesla změnu v možnosti vzdání se práva na náhrady škody:

(1) Ve vztazích upravených tímto zákonem se lze dohodou vzdát práva na náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout, se však nelze vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně ani toto právo omezit.

Blíže je problematika popsána v článku:

Na základě této změny zákona články uvedené níže mohou být v tomto směru částečně zastaralé.

Záruky

Licence

Příklad licenční smlouvy

GPL licence

Je třeba si uvědomit, že mnoho softwaru vzniká implementací redakčních systémů WordPress, Joomla či za použítí frameworku Nette apod. Tato softwarová řešení jsou uvolňována pod licencemi GPLv2 (např. Wordpress, Joomla) či GPL či BSD (např. Framework Nette). Tato licence by měla být následně zachována.

E-shop

Ostatní

Zákony

Související články

Další články