Poměry stran obrazovek

Datum vydání: 2013-07-16 14:43:06 ; aktualizováno: 2013-07-16 16:08:08

Nejpoužívanější poměr obrazovek 16 : 9

V dnešní době je nejrozšířenějším formátem displejů poměr hran 16 : 9. Hojně zastoupený poměr 8 : 5 je vlastně poměr 16 : 10. Tyto a další poměry se vyskytuje v různých velikostech. Součtem zastoupení obrazovek rozmanitých formátů jsem ze statistiky dostupné na serveru ranging.cz získala souhrnné údaje pro červenec za období od 1. 7. 2013 do 7. 7. 2013. Do kontingenčního grafu jsem zahrnula pouze ty hodnoty, jejichž výskyt byl větší nebo roven 1 %.

Poměry obrazovek

Nejpoužívanější rozlišení obrazovek 1 366 × 768

Zde ukazuji kousíček ze statistiky, a to prvních deset nejpoužívanějších rozměrů obrazovek.

Top 10 rozlišení obrazovky

Opět vede formát 16 : 9 s rozlišením 1 366 × 768. V TOP 10 se již nevyskytují dispeje se šířkou menší jak 1024. Displeje o šířce 1024 pixlů jsou v TOP 10 zastoupeny cca 11 %, jejich množství slábne. Celkově však ve statistikách roste podíl menších displejů díky používání internetu v mobilu.

Další informace

Vyhledávání

Články na ITčku: