Pascal – Ahoj světe!

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 14. 11. 2011

Program vytiskne na obrazovku text „Ahoj světe!“.

Zdrojový kód Free Pascal

program AhojSvete;
uses crt;
begin
   clrScr;
   writeln('Ahoj svete!');
   repeat
   until keyPressed;
end.

Spuštění programu

Ahoj svete!

Další články