Křížový odkaz s malým počátečním písmenem

Aktualizováno: 9. 12. 2020, datum vydání: 13. 4. 2013

nebo-li „(viz obrázek...)“ s malým „o“ ve Wordu 2010

Titulek k obrázku

Titulek k obrázku jednoduše vložíme příkazem: vybereme obrázek levým tlačítkem myši / karta Reference / Vložit titulek, nebo volbou: pravé tlačítko myši na obrázku / Vložit titulek… Do názvu titulku dopíšeme vlastní text např. „Obrázek 1 Náš pes“. Titulek se objeví standardně pod obrázkem.

Titulek obrázku

Křížový odkaz na obrázek

Dejme tomu, že chceme napsat následující text: „Náš pes (viz obrázek 1) je ten nejkrásnější na světě.“

Do textu lze jednoduše vložit odkaz formou tzv. křížového odkazu příkazem karata Reference / Titulky / Křížový odkaz / Vložit.

Křížový odkaz

„viz Obrázek…“ s velkým „O“

Odkaz na obrázek se nám sice přidá, ale má velké „O“ ve slově „Obrázek“, což většinou není vhodné.

Obrázek s velkým O

„viz obrázek…“ s malým „o“

Malého písmene lze docílit úpravou křížového odkazu:

Úprava pole křížového odkazu

V dialogu Pole nastavíme Formát na Malá.

Úprava pole

Text po úpravě už vypadá tak, jak ho potřebujeme.

Křížový odkaz na obrázek s malým o

Podobným způsobem lze upravit i další křížové odkazy např. na tabulky apod.

Odkaz na stránku a seznam obrázků

Obdobným způsobem můžeme vytvořit křížový odkaz na stránku, kde je obrázek (např. obrázek na str. 1). Lze také vytvořit seznam obrázků.

Co nefunguje

Křížové odkazy v poznámkách pod čarou

Pokud dáme do Wordu poznámku pod čarou a v této poznámce bychom se chtěli odkazovat na obrázek pomocí křížového odkazu, tak Word vůbec neumí naformátovat tento odkaz s malým „o“. Také nedokáže aktualizovat v poznámkách pod čarou vložené čísla stránek jako křížové odkazy!

Pouze číslo obrázku?

Dále se mi nedaří nastavit odkaz pouze na číslo obrázku, pokud chci ponechat v titulku text „Obrázek“. Jde o to, aby šlo se na obrázek odkazovat i jiným způsobem, než v 1. pádě, např. na obrázku číslo… vidíte… To bohužel nevím, jak nastavit. Lze dát před číslo obrázku vlastní text (místo názvu objektu), ale pak se tam zobrazuje právě tento dodaný text. Když ručně změníte text křížového odkazu, tak po aktualizaci polí se Vám stejně text přepíše podle textu v titulku obrázku.

Napadá mne, jak se vypořádat se skloňováním slova obrázek. Při tvorbě titulku by se mohla zaškrtnout volba Vyjmout z titulku typ objektu. Následně by se titulek přepsal na např. Obr. 1. Na takovýto obrázek se lze již odkazovat textem např. na obr. 1 je znázorněno…

Související článek

Další informace

Další články