MathML

Datum vydání: 6. 9. 2020

Podpora MathML

Matematické výrazy lze HTML zapsat pomocí MathML. Podpora MathML je dobrá v pro prohlížečích Mozilla Firefox. Podporu zobrazuje stránka Mozilly Browser compatibility. Pro ozkoušení podpory MathML je dobrá testovací stránka MathML Torture Test. Dobré zobrazení MathML i v nepodporovaných prohlížečích může zajistit např. javascriptová knihovna MathJax. Grafické editory pěkně shrnuje tutoriál od Mozzily (WYSIYWG Editors).

Nejpoužívanější prohlížeče

Používanost prohlížečů si můžete ověřit na stránce Gemius ranking. Za období září 2020 byla aktuální statistika podle rankings.cz následující:

ProhlížečZastoupení
Chrome Mobile 30 %
Chrome 25 %
Firefox 10 %
Seznam Browser 7 %
Safari Mobile 7 %

Prohlížeč Chrome je zastoupen v současné době k září 2020 přes polovinu (Chrome Mobile + Chrome).

Validace MathML

Specifikace

Editory pro převod do MathML

Příklady

  • MathJax – mathjax.org (javascriptová podpora MathML napříč prohlížeči)
  • MathML v doplňcích Firefox Browser – mozilla.org
  • MathML – wikipedia.org

Odřádkování uprostřed dlouhého vzorce

V případě, že potřebujeme odřádkovat uprostřed dlouhé rovnice, výrazu a podobně v Lyxu, MathML, LaTeXu, tak to můžeme udělat následovně. Pokud editujeme kód MathML, vložíme do něj kód: <mspace linebreak="newline"/>.

Tu samou službu vykoná odřádkovací backslash \\ zadaný do výrazu LaTeXu. V případě, že používáme pro editaci vzorců MathType editor je vložení dvou zpětných lomítek do oblasti kódu LaTeXu, kde chceme provést odřádkování, tou nejjednodušší volbou.

Další články