Excel – změna výchozího písma

Aktualizováno: 21. 4. 2020, datum vydání: 16. 2. 2013

Excel 2010 standardně používá font Calibri velikosti 11 z font library. Pokud potřebujete trvale psát jiným fontem (např. Times New Roman) a potřebujete jinou standardní (defaultní) velikost písma, lze to nastavit pro všechny nové sešity např. volbou:

Times New Roman

Nastavení lze změnit pomocí volby: Soubor → Možnosti → Obecné → Při vytváření nových sešitů použít písmo:

  • Použít písmo: Times New Roman (výchozí nastavení je Písmo textu),
  • Velikost písma: 12 (výchozí velikost je 11).

Další články