Základní barevné odstíny

Aktualizováno: 19. 5. 2020, datum vydání: 17. 12. 2012

H = hue, S = saturation, B = brightness

Základních 6 barev

grey red yellow lime aqua blue fuchsia
#333333 #ff0000 #ffff00 #00ff00 #00ffff #0000ff #ff00ff
#808080 #800000 #808000 #008000 #008080 #000080 #800080

Barevné spektrum 12 barev

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
#ff0000 #ff8000 #ffff00 #80ff00 #00ff00 #00ff80 #00ffff #0080ff #0000ff #8000ff #ff00ff #ff0080
#800000 #804000 #808000 #408000 #008000 #008040 #008080 #004080 #000080 #400080 #800080 #800040

6-koloráda

0 60 120 180 240 300
#ff0000 #ffff00 #00ff00 #00ffff #0000ff #ff00ff
#800000 #808000 #008000 #008080 #000080 #800080
30 90 150 210 270 330
#ff8000 #80ff00 #00ff80 #0080ff #8000ff #ff0080
#804000 #408000 #008040 #004080 #400080 #800040

4-koloráda

0 90 180 270
#ff0000 #80ff00 #00ffff #8000ff
#800000 #408000 #008080 #400080
30 120 210 300
#ff8000 #00ff00 #0080ff #ff00ff
#804000 #008000 #004080 #800080
60 150 240 330
#ffff00 #00ff80 #0000ff #ff0080
#808000 #008040 #000080 #800040

3-koloráda

0 120 240
#ff0000 #00ff00 #0000ff
#800000 #008000 #000080
30 150 270
#ff8000 #00ff80 #8000ff
#804000 #008040 #400080
60 180 300
#ffff00 #00ffff #ff00ff
#808000 #008080 #800080
90 210 330
#80ff00 #0080ff #ff0080
#408000 #004080 #800040

2-koloráda – opozitní barvy

0 180
#ff0000 #00ffff
#800000 #008080
30 210
#ff8000 #0080ff
#804000 #004080
60 240
#ffff00 #0000ff
#808000 #000080
90 270
#80ff00 #8000ff
#408000 #400080
120 300
#00ff00 #ff00ff
#008000 #800080
150 330
#00ff80 #ff0080
#008040 #800040

Odstíny šedi – grey

Hue: libovolné

S B
0
#ffffff
HSB = 0, 0, 100
RGB = 255, 255, 255
100
#cccccc
HSB = 0, 0, 80
RGB = 204, 204, 204
80
#999999
HSB = 0, 0, 60
RGB = 153, 153, 153
60
#666666
HSB = 0, 0, 40
RGB = 102, 102, 102
40
#333333
HSB = 0, 0, 20
RGB = 51, 51, 51
20
#000000
HSB = 0, 0, 0
RGB =0, 0, 0
0

Červená – red

#ff0000, hue: 0° = 360°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ffcccc
HSB = 0, 20, 100
RGB = 255, 204, 204
#ffcccc
HSB = 0, 40, 100
#ff6666
HSB = 0, 60, 100
#ff3333
HSB = 0, 80, 100
#ff0000
HSB = 0, 100, 100
100
#cc9999
HSB = 0, 25, 80
RGB = 204, 153, 153
#cc6666
HSB = 0, 50, 80
#cc3333
HSB = 0, 75, 80
#cc0000
HSB = 0, 100, 80
80
#996666
HSB = 0, 33, 60
#993333
HSB = 0, 67, 60
#990000
HSB = 0, 100, 60
60
#663333
HSB = 0, 50, 40
#660000
HSB = 0, 100, 40
40
#330000
HSB = 0, 100, 20
20

Oranžová

#ff8000, hue: 30°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ffe6cc
HSB = 30, 20, 100
#ffcc99
HSB = 30, 40, 100
#ffb366
HSB = 30, 60, 100
#ff9933
HSB = 30, 80, 100
#ff8000
HSB = 30, 100, 100
100
#ccb399
HSB = 30, 25, 80
#cc9966
HSB = 30, 50, 80
#cc8033
HSB = 30, 75, 80
#cc6600
HSB = 30, 100, 80
80
#998066
HSB = 30, 33, 60
#996633
HSB = 30, 67, 60
#994d00
HSB = 30, 100, 60
60
#664d33
HSB = 30, 50, 40
#663300
HSB = 30, 100, 40
40
#331a00
HSB = 30, 100, 20
20

Žlutá – yellow

#ffff00, hue: 60°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ffffcc
HSB = 60, 20, 100
#ffff99
HSB = 60, 40, 100
#ffff66
HSB = 60, 60, 100
#ffff33
HSB = 60, 80, 100
#ffff00
HSB = 60, 100, 100
100
#cccc99
HSB = 60, 25, 80
#cccc66
HSB = 60, 50, 80
#cccc33
HSB = 60, 75, 80
#cccc00
HSB = 60, 100, 80
80
#999966
HSB = 60, 33, 60
#999933
HSB = 60, 67, 60
#999900
HSB = 60, 100, 60
60
#666633
HSB = 60, 50, 40
#666600
HSB = 60, 100, 40
40
#333300
HSB = 60, 100, 20
20

Žluto-zelená

#80ff00, hue: 90°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#e6ffcc
HSB = 90, 20, 100
#ccff99
HSB = 60, 40, 100
#b3ff66
HSB = 60, 60, 100
#99ff33
HSB = 60, 80, 100
#80ff00
HSB = 60, 100, 100
100
#b3cc99
HSB = 60, 25, 80
#99cc66
HSB = 60, 50, 80
#80cc33
HSB = 60, 75, 80
#66cc00
HSB = 60, 100, 80
80
#809966
HSB = 60, 33, 60
#669933
HSB = 60, 67, 60
#4d9900
HSB = 60, 100, 60
60
#4d6633
HSB = 60, 50, 40
#336600
HSB = 60, 100, 40
40
#1a3300
HSB = 60, 100, 20
20

Zelená – lime

#00ff00, hue: 120°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ccffcc
HSB = 120, 20, 100
#99ff99
HSB = 120, 40, 100
#66ff66
HSB = 120, 60, 100
#33ff33
HSB = 120, 80, 100
#00ff00
HSB = 120, 100, 100
100
#99cc99
HSB = 120, 25, 80
#66cc66
HSB = 120, 50, 80
#33cc33
HSB = 120, 75, 80
#00cc00
HSB = 120, 100, 80
80
#669966
HSB = 120, 33, 60
#339933
HSB = 120, 67, 60
#009900
HSB = 120, 100, 60
60
#336633
HSB = 120, 50, 40
#006600
HSB = 120, 100, 40/td>
40
#003300
HSB = 120, 100, 20
20

Zeleno-tyrkysová

#00ff80, hue: 150°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ccffe6
HSB = 150, 20, 100
#99ffcc
HSB = 150, 40, 100
#66ffb3
HSB = 150, 60, 100
#33ff99
HSB = 150, 80, 100
#00ff80
HSB = 150, 100, 100
100
#99ccb3
HSB = 150, 25, 80
#66cc99
HSB = 150, 50, 80
#33cc80
HSB = 150, 75, 80
#00cc66
HSB = 150, 100, 80
80
#669980
HSB = 150, 33, 60
#339966
HSB = 150, 67, 60
#00994d
HSB = 150, 100, 60
60
#33664d
HSB = 150, 50, 40
#006633
HSB = 150, 100, 40
40
#00331a
HSB = 150, 100, 20
20

Tyrkysová – aqua

#00ffff, hue: 180°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ccffff
HSB = 180, 20, 100
#99ffff
HSB = 180, 40, 100
#66ffff
HSB = 180, 60, 100
#33ffff
HSB = 180, 80, 100
#00ffff
HSB = 180, 100, 100
100
#99cccc
HSB = 180, 25, 80
#66cccc
HSB = 180, 50, 80
#33cccc
HSB = 180, 75, 80
#00cccc
HSB = 180, 100, 80
80
#669999
HSB = 180, 33, 60
#339999
HSB = 180, 67, 60
#009999
HSB = 180, 100, 60
60
#336666
HSB = 180, 50, 40
#006666
HSB = 180, 100, 40
40
#003333
HSB = 180, 100, 20
20

Tyrkysovo-modrá

#0080ff, hue: 210°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#cce6ff
HSB = 210, 20, 100
#99ccff
HSB = 210, 40, 100
#66b3ff
HSB = 210, 60, 100
#3399ff
HSB = 210, 80, 100
#0080ff
HSB = 210, 100, 100
100
#99b3cc
HSB = 210, 25, 80
#6699cc
HSB = 210, 50, 80
#3380cc
HSB = 210, 75, 80
#0066cc
HSB = 210, 100, 80
80
#668099
HSB = 210, 33, 60
#336699
HSB = 210, 67, 60
#004d99
HSB = 210, 100, 60
60
#334d66
HSB = 210, 50, 40
#003366
HSB = 210, 100, 40
40
#001a33
HSB = 210, 100, 20
20

Modrá – blue

#0000ff, hue: 240°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ccccff
HSB = 240, 20, 100
#9999ff
HSB = 240, 40, 100
#6666ff
HSB = 240, 60, 100
#3333ff
HSB = 240, 80, 100
#0000ff
HSB = 240, 100, 100
100
#9999cc
HSB = 240, 25, 80
#6666cc
HSB = 240, 50, 80
#3333cc
HSB = 240, 75, 80
#0000cc
HSB = 240, 100, 80
80
#666699
HSB = 240, 33, 60
#333399
HSB = 240, 67, 60
#000099
HSB = 240, 100, 60
60
#333366
HSB = 240, 50, 40
#000066
HSB = 240, 100, 40
40
#000033
HSB = 240, 100, 20
20

Fialová

#8000ff, hue: 270°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#e6ccff
HSB = 270, 20, 100
#cc99ff
HSB = 270, 40, 100
#b366ff
HSB = 270, 60, 100
#9933ff
HSB = 270, 80, 100
#8000ff
HSB = 270, 100, 100
100
#b399cc
HSB = 270, 25, 80
#9966cc
HSB = 270, 50, 80
#8033cc
HSB = 270, 75, 80
#6600cc
HSB = 270, 100, 80
80
#806699
HSB = 270, 33, 60
#663399
HSB = 270, 67, 60
#4d0099
HSB = 270, 100, 60
60
#4d3366
HSB = 270, 50, 40
#330066
HSB = 270, 100, 40
40
#1a0033
HSB = 270, 100, 20
20

Purpurová – fuchsia

#ff00ff, hue: 300°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ffccff
HSB = 300, 20, 100
#ff99ff
HSB = 300, 40, 100
#ff66ff
HSB = 300, 60, 100
#ff33ff
HSB = 300, 80, 100
#ff00ff
HSB = 300, 100, 100
100
#cc99cc
HSB = 300, 25, 80/td>
#cc66cc
HSB = 300, 50, 80
#cc33cc
HSB = 300, 75, 80
#cc00cc
HSB = 300, 100, 80
80
#996699
HSB = 300, 33, 60
#993399
HSB = 300, 67, 60
#990099
HSB = 300, 100, 60
60
#663366
HSB = 300, 50, 40
#660066
HSB = 300, 100, 40
40
#330033
HSB = 300, 100, 20
20

Purpurovo–červená

#ff0080, hue: 330°

S B
20 25 33 40 50 60 67 75 80 100
#ffcce6
HSB = 330, 20, 100
#ff99cc
HSB = 330, 40, 100
#ff66b3
HSB = 330, 60, 100
#ff3399
HSB = 330, 80, 100
#ff0080
HSB = 330, 100, 100
100
#cc99b3
HSB = 330, 25, 80/td>
#cc6699
HSB = 330, 50, 80
#cc3380
HSB = 330, 75, 80
#cc0066
HSB = 330, 100, 80
80
#996680
HSB = 330, 33, 60
#993366
HSB = 330, 67, 60
#99004d
HSB = 330, 100, 60
60
#66334d
HSB = 330, 50, 40
#660033
HSB = 330, 100, 40
40
#33001a
HSB = 330, 100, 20
20

Nejsou zde uvedeny veškeré webové barvy. Šlo mi hlavně o základní barevné odstíny a jejich varianty, které vzniknou po přidání černé či bílé, a to vše v rámci bezpečných webových barev. Nicméně nakonec jsem přidala i odstíny mezi (posun HUE po 30 stupních). Ráda tyto kombinace využívám. Barevné varianty se dostatečně od sebe liší.

Photoshop tyto barvy umí pěkně zobrazit při zaškrtnutí volby webových barev, Gimp bohužel ne…

Související články

Další informace

Další články