Pascal – zápis do souboru

Aktualizováno: 24. 4. 2020, datum vydání: 29. 11. 2012

Zde je příklad na otevření souboru a zápis do jiného souboru. Jedná se o naprostou jednoduchou kopii obsahu souboru.

Čtení ze souboru a zápis do souboru

Program předpokládá existenci souboru vstup.txt v adresáři C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\. Pokud by soubor neexistoval, program je ukončen běhovou chybou.

Čtení a zápis probíhá po znacích

program ZapisDoSouboru;
uses
  crt;
var
  tVstup,tVystup: text;
  znak: char;
begin
  clrScr;

  assign(tVstup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vstup.txt');
  reset(tVstup);
  assign(tVystup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vystup.txt');
  rewrite(tVystup);
  while not eof(tVstup) do
  begin
    read(tVstup, znak);
//   write(znak); // kontrolni vypis znaku na obrazovku
    write(tVystup, znak);
  end;
  close(tVstup);
  close(tVystup);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Čtení a zápis probíhá po řádkách

program ZapisDoSouboru;
uses
  crt;
var
  tVstup,tVystup: text;
  radka: string;
begin
  clrScr;

  assign(tVstup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vstup.txt');
  reset(tVstup);
  assign(tVystup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vystup.txt');
  rewrite(tVystup);
  while not eof(tVstup) do
  begin
    readln(tVstup, radka);
//   writeln(radka); // kontrolni vypis radky na obrazovku
    writeln(tVystup, radka);
  end;
  close(tVstup);
  close(tVystup);

  repeat
  until keyPressed;
end.

Ošetření existence vstupního souboru

Program nepředpokládá existenci souboru vstup.txt v adresáři C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\. Pokud zdrojový soubor nenajde, vypíše chybovou hlášku. Kontrola probíhá ošetřením chyb pomocí výsledku ioResult a nastavením direktiv překladače.

Čtení a zápis probíhá po znacích

program ZapisDoSouboru;
uses
  crt;
var
  tVstup,tVystup: text;
  znak: char;
begin
  clrScr;

  assign(tVstup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vstup.txt');
  {$I-}
  reset(tVstup);
  {$I+}
  if ioResult <> 0 then
    writeln('Vstupni soubor se nepodarilo otevrit.')
  else
  begin
    assign(tVystup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vystup.txt');
    rewrite(tVystup);
    while not eof(tVstup) do
    begin
      read(tVstup, znak);
  //   write(znak); // kontrolni vypis znaku na obrazovku
      write(tVystup, znak);
    end;
    close(tVstup);
    close(tVystup);
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

Čtení a zápis probíhá po řádkách

program ZapisDoSouboru;
uses
  crt;
var
  tVstup,tVystup: text;
  radka: string;
begin
  clrScr;

  assign(tVstup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vstup.txt');
  {$I-}
  reset(tVstup);
  {$I+}
  if ioResult <> 0 then
    writeln('Vstupni soubor se nepodarilo otevrit.')
  else
  begin
    assign(tVystup, 'C:\Users\Jitka\Desktop\pascal\vystup.txt');
    rewrite(tVystup);
    while not eof(tVstup) do
    begin
      readln(tVstup, radka);
//     writeln(radka); // kontrolni vypis znaku na obrazovku
      writeln(tVystup, radka);
    end;
    close(tVstup);
    close(tVystup);
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

Soubor z aktuálního adresáře

V předchozích příkladech byla použita konkrétní cesta k souboru. Uživatel může mít cestu k souboru ve svém počítači jinou. Jedna z možností je vyzvat uživatele k zadání cesty k souboru, nebo cestu požadovat jako parametr při spuštění exe souboru. Další možnost je, že program bude hledat soubor v aktuálním adresáři, ze kterého je exe soubor pouštěn. Aktuální adresář lze zjistit pomocí procedury getDir.

Čtení a zápis probíhá po znacích

program ZapisDoSouboru;
uses
  crt;
var
  tVstup,tVystup: text;
  znak: char;
  adresar: string;
const
  vstup = 'vstup.txt';
  vystup = 'vystup.txt';
begin
  clrScr;

  getDir (0, adresar);
  assign(tVstup, adresar + '\' + vstup);
  {$I-}
  reset(tVstup);
  {$I+}
  if ioResult <> 0 then
    writeln('Vstupni soubor se nepodarilo otevrit.')
  else
  begin
    assign(tVystup, adresar + '\' + vystup);
    rewrite(tVystup);
    while not eof(tVstup) do
    begin
      read(tVstup, znak);
  //   write(znak); // kontrolni vypis znaku na obrazovku
      write(tVystup, znak);
    end;
    close(tVstup);
    close(tVystup);
  end;

  repeat
  until keyPressed;
end.

Více informací

Další články