Správný programátorský styl

Aktualizováno: 20. 4. 2020, datum vydání: 28. 10. 2012

Zásady čitelného kódu

Mezi zásady správného psaní kódu mimo jiné patří:

 • jeden příkaz na jeden řádek,
 • pozitivní zápis podmínek,
 • nepoužívání příkazů skoku,
 • používání výstižných názvů proměnných,
 • správné odsazování,
 • užívání jednotného stylu zápisu identifikátorů.

Odsazování

Pro odsazování doporučuji používat jeden ze stylů:

 • K&R (C) – dnes asi nejpoužívanější,
 • Allman (ANSI C, vhodný i pro Pascal – stačí závorky nahradit
  begin
  a
  end
  ).

Konvence pro zápisy identifikátorů v Javě1

Třídy a rozhraní

Identifikátor začíná vždy velkým písmenem, ostatní písmena jsou malá. Každé další slovo začíná velkým písmenem.

 • StringBuffer

Metody a proměnné

Identifikátor začíná vždy malým písmenem, ostatní písmena jsou malá. Každé další slovo začíná velkým písmenem.

 • pocetPrvku
 • getSize()

Balíky

Identifikátor se skládá pouze z malých písmen.

 • java.lang

Konstanty

Používají se pouze velká písmena, slova se oddělují podtržítkem.

 • MIN_VALUE

Automatické naformátování kódu K&R

Ke správnému formátování kódu PHP, Javy, C/C++ můžete použít např. editor NetBeans, který má v menu příkaz Source → Format. Automaticky pak zformátuje kód podle určitých předem daných pravidel – používá styl K&R. Mně vyhovuje nyní nejvíce Visual Studio Code, který formátuje kód automaticky při uložení souboru.

Více informací

1.HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka Java. 5., rozš. vyd. České Budějovice: Kopp, 2010, s. 35. ISBN 978-80-7232-398-2.

Další články